Visa allt om Elements For Living Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 374 1 243 1 330 1 686 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 -69 72 11 0 0 -6 -13 -113 -19
Resultat efter finansnetto 444 179 74 12 0 0 -6 -13 -113 -19
Årets resultat 410 179 56 7 0 0 2 2 -88 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 875 727 509 459 3 3 3 2 4 98
Tillgångar 925 777 559 459 3 3 3 2 4 98
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 549 339 159 3 -4 -4 -3 -5 -7 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 438 399 455 7 7 7 7 11 17
Skulder och eget kapital 925 777 559 459 3 3 3 2 4 98
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 524 564 615 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 440 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 264 314 318 332 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 374 1 243 1 330 1 686 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 - 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 374 1 243 665 843 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 717 856 450 477 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 194 -69 72 11 0 0 -6 -13 -113 -19
Nettoomsättningförändring 10,54% -6,54% -21,12% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 48,00% 23,29% 13,24% 2,61% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 32,31% 14,56% 5,56% 0,71% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 84,35% 82,06% 87,74% 67,79% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 36,32% 23,25% 8,27% 0,24% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 59,35% 43,63% 28,44% 0,65% -133,33% -133,33% -100,00% -250,00% -175,00% 81,63%
Kassalikviditet 232,71% 163,93% 125,06% 98,02% 42,86% 42,86% 42,86% 28,57% 36,36% 576,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...