Visa allt om Munthers Livsmedel i Lycksele Aktiebolag
Visa allt om Munthers Livsmedel i Lycksele Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 420 420 510 595 595 605 662 33 687 28 003 23 932
Övrig omsättning - - - 123 3 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 -62 19 171 -249 -353 -297 1 721 1 750 1 134
Resultat efter finansnetto 29 -55 22 250 -268 -308 -242 1 784 1 894 1 219
Årets resultat 19 -2 11 160 -68 -22 16 832 1 619 640
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 905 2 033 2 160 2 229 2 372 2 513 6 251 7 417 6 152 2 882
Omsättningstillgångar 2 014 2 361 2 841 3 282 3 428 4 035 1 087 2 925 2 905 5 010
Tillgångar 3 919 4 393 5 001 5 511 5 800 6 548 7 338 10 343 9 058 7 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 830 4 310 4 813 5 302 5 642 6 210 6 732 7 117 6 585 4 966
Obeskattade reserver 11 6 60 52 0 200 486 757 140 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 77 130 157 158 138 120 2 469 2 333 2 422
Skulder och eget kapital 3 919 4 393 5 001 5 511 5 800 6 548 7 338 10 343 9 058 7 892
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 180 210 240 299 380 383 515 400 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 180 0 0 0 0 0 19 3 115 2 644 2 175
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 18 18 21 35 174 213 216 1 198 1 104 903
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 500 500 500 400 300 0
Omsättning 420 420 510 718 598 608 662 33 687 28 003 23 932
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 420 420 510 595 595 605 662 2 406 2 334 1 994
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 200 231 275 472 593 618 345 346 282
Rörelseresultat, EBITDA 157 66 148 308 -109 -213 -155 1 995 1 975 1 318
Nettoomsättningförändring 0,00% -17,65% -14,29% 0,00% -1,65% -8,61% -98,03% 20,30% 17,01% -%
Du Pont-modellen 0,74% -1,25% 0,76% 4,55% -4,07% -4,70% -3,27% 17,28% 20,98% 15,60%
Vinstmarginal 6,90% -13,10% 7,45% 42,18% -39,66% -50,91% -36,25% 5,30% 6,78% 5,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,94% 17,93% 18,76% 18,38%
Rörelsekapital/omsättning 460,95% 543,81% 531,57% 525,21% 549,58% 644,13% 146,07% 1,35% 2,04% 10,81%
Soliditet 97,95% 98,22% 97,12% 96,90% 97,28% 97,09% 96,51% 74,08% 73,81% 67,51%
Kassalikviditet 2 582,05% 3 066,23% 2 185,38% 2 090,45% 2 169,62% 2 923,91% 905,83% 81,00% 90,23% 173,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...