Visa allt om BFK Ekonomi AB
Visa allt om BFK Ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 672 1 655 1 567 1 661 1 537 1 545 1 483 1 619 1 612 1 576
Övrig omsättning - - - 140 13 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 86 9 328 157 23 -51 87 135 66
Resultat efter finansnetto 149 83 6 328 157 33 -29 64 138 69
Årets resultat 112 57 -2 266 108 15 -29 31 85 31
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 34 34 36 36 36 134 141 85 193
Omsättningstillgångar 603 454 475 765 525 520 416 549 588 587
Tillgångar 637 488 509 801 561 556 550 689 673 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 209 152 454 287 219 204 333 394 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 0 49 1 0 2 98 38 3 7
Kortfristiga skulder 343 279 308 346 273 335 247 318 276 375
Skulder och eget kapital 637 488 509 801 561 556 550 689 673 780
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 340 302 296 288 284 274 266 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 786 320 420 449 421 405 407 407 385 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 386 391 377 358 357 357 350 358 299 226
Utdelning till aktieägare 100 40 0 300 100 40 0 100 92 89
Omsättning 1 672 1 655 1 567 1 801 1 550 1 545 1 483 1 619 1 612 1 576
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 557 552 522 554 512 515 494 540 537 525
Personalkostnader per anställd (tkr) 396 393 390 385 377 362 355 359 341 335
Rörelseresultat, EBITDA 149 86 9 328 157 23 -30 109 146 80
Nettoomsättningförändring 1,03% 5,62% -5,66% 8,07% -0,52% 4,18% -8,40% 0,43% 2,28% -%
Du Pont-modellen 23,39% 17,62% 1,77% 40,95% 27,99% 6,12% -4,36% 13,21% 20,80% 9,23%
Vinstmarginal 8,91% 5,20% 0,57% 19,75% 10,21% 2,20% -1,62% 5,62% 8,68% 4,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,55% 10,57% 10,66% 25,23% 16,40% 11,97% 11,40% 14,27% 19,35% 13,45%
Soliditet 44,11% 42,83% 29,86% 56,68% 51,16% 39,39% 37,09% 48,33% 58,54% 50,90%
Kassalikviditet 175,80% 162,72% 154,22% 221,10% 192,31% 155,22% 168,42% 172,64% 213,04% 156,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...