Visa allt om Sundom Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 100 26 33 34 39 412 400 515 570 319
Övrig omsättning - - - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -1 -1 -6 -5 4 27 -98 97 19
Resultat efter finansnetto 61 -1 -1 -6 -5 4 27 -98 96 -32
Årets resultat 61 -1 -1 -6 -5 4 27 -98 96 -32
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 12 18 23 0 0 0 0 0 31
Omsättningstillgångar 161 90 85 80 110 150 131 114 227 129
Tillgångar 167 102 103 104 110 150 131 114 227 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 91 92 93 99 104 116 89 188 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 10 10 11 11 45 15 24 40 69
Skulder och eget kapital 167 102 103 104 110 150 131 114 227 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 211 202 91 34 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 246 238 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 66 64 105 80 46
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Omsättning 100 26 33 36 39 412 400 515 570 319
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 412 400 258 285 319
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 285 275 243 180 233
Rörelseresultat, EBITDA 67 5 5 0 -5 4 27 -98 97 19
Nettoomsättningförändring 284,62% -21,21% -2,94% -12,82% -90,53% 3,00% -22,33% -9,65% 78,68% -%
Du Pont-modellen 36,53% -0,98% -0,97% -5,77% -4,55% 2,67% 20,61% -85,96% 65,20% -20,00%
Vinstmarginal 61,00% -3,85% -3,03% -17,65% -12,82% 0,97% 6,75% -19,03% 25,96% -10,03%
Bruttovinstmarginal 91,00% 100,00% 100,00% 88,24% 100,00% 89,08% 98,00% 90,87% 99,65% 95,30%
Rörelsekapital/omsättning 147,00% 307,69% 227,27% 202,94% 253,85% 25,49% 29,00% 17,48% 32,81% 18,81%
Soliditet 91,62% 89,22% 89,32% 89,42% 90,00% 69,33% 88,55% 78,07% 82,82% 56,88%
Kassalikviditet 1 150,00% 810,00% 760,00% 645,45% 881,82% 304,44% 846,67% 458,33% 557,50% 178,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...