Visa allt om Sundom Stockholm AB
Visa allt om Sundom Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 80 100 26 33 34 39 412 400 515 570
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 63 61 -1 -1 -6 -5 4 27 -98 97
Resultat efter finansnetto 63 61 -1 -1 -6 -5 4 27 -98 96
Årets resultat 63 61 -1 -1 -6 -5 4 27 -98 96
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 12 18 23 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 180 161 90 85 80 110 150 131 114 227
Tillgångar 180 167 102 103 104 110 150 131 114 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 166 153 91 92 93 99 104 116 89 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 14 10 10 11 11 45 15 24 40
Skulder och eget kapital 180 167 102 103 104 110 150 131 114 227
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 211 202 91 34
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 246 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 66 64 105 80
Utdelning till aktieägare 66 50 0 0 0 0 0 16 0 0
Omsättning 80 100 26 33 36 39 412 400 515 570
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 412 400 258 285
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 285 275 243 180
Rörelseresultat, EBITDA 69 67 5 5 0 -5 4 27 -98 97
Nettoomsättningförändring -20,00% 284,62% -21,21% -2,94% -12,82% -90,53% 3,00% -22,33% -9,65% -%
Du Pont-modellen 35,00% 36,53% -0,98% -0,97% -5,77% -4,55% 2,67% 20,61% -85,96% 65,20%
Vinstmarginal 78,75% 61,00% -3,85% -3,03% -17,65% -12,82% 0,97% 6,75% -19,03% 25,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 91,00% 100,00% 100,00% 88,24% 100,00% 89,08% 98,00% 90,87% 99,65%
Rörelsekapital/omsättning 207,50% 147,00% 307,69% 227,27% 202,94% 253,85% 25,49% 29,00% 17,48% 32,81%
Soliditet 92,22% 91,62% 89,22% 89,32% 89,42% 90,00% 69,33% 88,55% 78,07% 82,82%
Kassalikviditet 1 285,71% 1 150,00% 810,00% 760,00% 645,45% 881,82% 304,44% 846,67% 458,33% 557,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...