Visa allt om Företagsförmedling i Mellansverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 756 978 730 862 1 164 675 247 437 266 1 205
Övrig omsättning - - - 49 - 1 132 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -219 347 47 426 97 67 187 -137 -99 189
Resultat efter finansnetto -210 358 165 474 -1 62 274 -100 -94 266
Årets resultat 50 209 127 260 29 36 101 1 -24 181
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 296 378 265 334 167 374 282 195 303 412
Omsättningstillgångar 2 695 587 586 614 580 621 756 588 618 913
Tillgångar 2 991 965 851 948 748 994 1 038 783 921 1 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 442 389 389 256 689 780 679 678 831
Obeskattade reserver 113 388 299 278 141 217 214 56 157 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 543 134 163 281 350 88 45 48 86 267
Skulder och eget kapital 2 991 965 851 948 748 994 1 038 783 921 1 325
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 333 51 247 92 376
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 572 292 334 231 601 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 205 114 126 91 207 124 48 112 65 139
Utdelning till aktieägare 163 156 156 128 130 462 127 0 0 129
Omsättning 756 978 730 911 1 164 676 379 437 266 1 205
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 756 978 730 862 1 164 675 247 437 266 1 205
Personalkostnader per anställd (tkr) 777 406 460 322 808 457 101 359 160 518
Rörelseresultat, EBITDA -138 376 116 479 154 131 190 -28 10 299
Nettoomsättningförändring -22,70% 33,97% -15,31% -25,95% 72,44% 173,28% -43,48% 64,29% -77,93% -%
Du Pont-modellen -7,05% 37,20% 19,39% 50,00% 12,97% 6,74% 26,49% -11,88% -8,36% 20,38%
Vinstmarginal -27,91% 36,71% 22,60% 54,99% 8,33% 9,93% 111,34% -21,28% -28,95% 22,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,94%
Rörelsekapital/omsättning 20,11% 46,32% 57,95% 38,63% 19,76% 78,96% 287,85% 123,57% 200,00% 53,61%
Soliditet 14,18% 77,16% 73,12% 62,65% 48,12% 85,41% 90,34% 91,87% 85,89% 75,11%
Kassalikviditet 105,98% 438,06% 359,51% 218,51% 165,71% 705,68% 1 680,00% 1 225,00% 718,60% 341,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...