Visa allt om Cargomi AB
Visa allt om Cargomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 10 0 50 45 8 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -2 -19 -2 -14 37 18 -20 -24
Resultat efter finansnetto -16 -17 -20 -41 -22 -32 14 -5 -38 -42
Årets resultat -16 -17 -20 -41 -22 -32 14 -5 -38 -42
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
Omsättningstillgångar 1 1 1 1 32 20 20 22 -79 41
Tillgångar 546 546 546 546 577 565 565 567 466 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 52 69 89 130 152 183 169 174 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 146 168 189 210 230 246 265 284 205 222
Kortfristiga skulder 364 326 288 247 217 167 116 113 87 152
Skulder och eget kapital 546 546 546 546 577 565 565 567 466 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 10 0 50 45 8 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -2 -19 -2 -14 37 18 -20 -24
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% 11,11% 462,50% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -0,35% -% 6,55% 3,17% -4,08% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -20,00% -% 74,00% 40,00% -237,50% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -1 850,00% -% -192,00% -202,22% -2 075,00% -%
Soliditet 6,59% 9,52% 12,64% 16,30% 22,53% 26,90% 32,39% 29,81% 37,34% 36,24%
Kassalikviditet 0,27% 0,31% 0,35% 0,40% 14,75% 11,98% 17,24% 19,47% -90,80% 26,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...