Visa allt om Chalver förvaltning AB
Visa allt om Chalver förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 290 24 17 25 0 0 113 0 0 80
Övrig omsättning 312 - - 7 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 440 -57 -79 -56 -135 -327 -153 -20 -92 -126
Resultat efter finansnetto 440 -57 -80 -56 -135 -313 -176 -20 -105 -129
Årets resultat 440 -57 -80 -56 -135 -313 -51 -20 -28 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 260 320 380 440 500 560 988 1 018 1 179
Omsättningstillgångar 192 140 122 107 87 147 99 1 2 143
Tillgångar 392 400 442 487 527 647 659 989 1 020 1 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 -106 -49 31 52 87 401 601 621 649
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 125 125 202
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 506 491 456 475 560 259 262 274 470
Skulder och eget kapital 392 400 442 487 527 647 659 989 1 020 1 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 602 24 17 32 9 0 113 0 0 80
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 24 17 25 - - 113 - - 80
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 9 - 1 8
Rörelseresultat, EBITDA 500 3 -19 4 -75 -267 -105 -10 -77 -86
Nettoomsättningförändring 1 108,33% 41,18% -32,00% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 112,24% -14,25% -17,87% -11,50% -% -% -23,22% -% -% -9,54%
Vinstmarginal 151,72% -237,50% -464,71% -224,00% -% -% -135,40% -% -% -157,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 95,83% 88,24% 100,00% -% -% -67,26% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,21% -1 525,00% -2 170,59% -1 396,00% -% -% -141,59% -% -% -408,75%
Soliditet 85,20% -26,50% -11,09% 6,37% 9,87% 13,45% 60,85% 69,87% 69,71% 60,14%
Kassalikviditet 331,03% 27,67% 24,85% 23,46% 18,32% 26,25% 38,22% 0,38% 0,73% 30,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...