Visa allt om Djursholms Konstruktionstjänst AB
Visa allt om Djursholms Konstruktionstjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 599 0 473 5 438 3 358 5 422 39 547 37 260 39 433 23 528
Övrig omsättning - 2 - - 27 - 492 1 290 260 37
Rörelseresultat (EBIT) -22 2 -695 213 277 398 1 528 3 337 2 380 1 957
Resultat efter finansnetto -22 2 -694 0 -62 -1 058 91 3 562 2 537 1 997
Årets resultat -22 2 46 1 -1 45 192 2 386 1 737 1 175
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 0 0 0 72 167 267 366 467 46
Omsättningstillgångar 477 129 176 1 652 1 582 1 172 11 453 10 873 10 889 5 907
Tillgångar 569 129 176 1 652 1 653 1 339 11 720 11 240 11 356 5 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 122 167 361 360 361 4 216 4 024 2 488 1 602
Obeskattade reserver 0 0 0 760 765 832 1 967 2 186 1 655 1 236
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 470 8 9 531 528 147 5 537 5 030 7 213 3 116
Skulder och eget kapital 569 129 176 1 652 1 653 1 339 11 720 11 240 11 356 5 953
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 650 1 277 560 726 3 494 2 765 3 048 452
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 204 402 176 228 1 098 893 971 482
Utdelning till aktieägare 0 0 47 240 0 0 3 900 0 0 0
Omsättning 599 2 473 5 438 3 385 5 422 40 039 38 550 39 693 23 565
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 473 5 438 3 358 5 422 19 774 18 630 19 717 11 764
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 871 1 690 736 1 069 2 369 1 910 2 107 756
Rörelseresultat, EBITDA 1 2 -695 285 372 498 1 627 3 438 2 411 1 979
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -91,30% 61,94% -38,07% -86,29% 6,14% -5,51% 67,60% -%
Du Pont-modellen -3,87% -% -394,32% 0,12% -3,75% -78,94% 0,78% 31,69% 22,35% 33,68%
Vinstmarginal -3,67% -% -146,72% 0,04% -1,85% -19,49% 0,23% 9,56% 6,44% 8,52%
Bruttovinstmarginal 4,67% -% 55,39% 40,25% 34,78% 35,87% 16,34% 17,47% 17,44% 16,87%
Rörelsekapital/omsättning 1,17% -% 35,31% 20,61% 31,39% 18,90% 14,96% 15,68% 9,32% 11,86%
Soliditet 17,57% 94,57% 94,89% 55,76% 55,89% 72,75% 48,34% 49,80% 32,40% 41,86%
Kassalikviditet 101,49% 1 612,50% 1 955,56% 311,11% 299,62% 708,16% 198,48% 213,28% 146,40% 176,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...