Visa allt om SBMC Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 - 0 0 0 0 0 15 49
Övrig omsättning - - - - - - - 4 460 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 - 0 -10 -9 -11 -1 603 -21 -546
Resultat efter finansnetto 0 0 - 0 -10 -9 -11 -1 604 -28 -546
Årets resultat 0 0 - 0 -10 -9 -11 -1 604 -28 -546
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 - 0 0 0 0 0 1 600 2 000
Omsättningstillgångar 11 11 - 9 9 6 8 7 5 96
Tillgångar 11 11 - 9 9 6 8 7 1 605 2 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -413 -413 - -413 -413 -403 -394 -383 1 220 1 249
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 407 407 - 407 407 387 358 358 361 770
Kortfristiga skulder 15 15 - 15 15 22 43 32 22 77
Skulder och eget kapital 11 11 - 9 9 6 8 7 1 605 2 096
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 - 0 0 0 0 4 475 49
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 - 0 -10 -9 -11 -3 379 -146
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -69,39% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -1,31% -26,05%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -140,00% -1 114,29%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -113,33% 38,78%
Soliditet -3 754,55% -3 754,55% -% -4 588,89% -4 588,89% -6 716,67% -4 925,00% -5 471,43% 76,01% 59,59%
Kassalikviditet 73,33% 73,33% -% 60,00% 60,00% 27,27% 18,60% 21,88% 22,73% 124,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...