Visa allt om Kungshagen Fastighets AB
Visa allt om Kungshagen Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 40 48 40 40 44 38 37 36 744 1 479
Övrig omsättning - - - - - - - 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 20 27 25 11 -9 -12 -201 -198 532
Resultat efter finansnetto 24 -227 -224 25 11 -8 -12 -202 -89 300
Årets resultat 24 -227 -224 25 11 -8 -12 -191 -34 201
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 80 90 0 14 32 69 208 5 981
Omsättningstillgångar 909 759 727 776 808 803 649 663 795 1 208
Tillgångar 989 839 807 866 808 818 681 733 1 003 7 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 200 428 652 628 617 626 637 828 862
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 12 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 318
Kortfristiga skulder 765 639 380 215 181 201 56 95 163 943
Skulder och eget kapital 989 839 807 866 808 818 681 733 1 003 7 190
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 48 40 40 44 38 37 73 744 1 479
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 24 20 27 25 25 9 25 -164 -104 740
Nettoomsättningförändring -16,67% 20,00% 0,00% -9,09% 15,79% 2,70% 2,78% -95,16% -49,70% -%
Du Pont-modellen 2,43% -26,10% -25,53% 2,89% 1,36% -1,10% -1,62% -27,29% 3,89% 7,54%
Vinstmarginal 60,00% -456,25% -515,00% 62,50% 25,00% -23,68% -29,73% -555,56% 5,24% 36,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 360,00% 250,00% 867,50% 1 402,50% 1 425,00% 1 584,21% 1 602,70% 1 577,78% 84,95% 17,92%
Soliditet 22,75% 23,84% 53,04% 75,29% 77,72% 75,43% 91,92% 86,90% 83,41% 12,66%
Kassalikviditet 118,82% 118,78% 191,32% 360,93% 446,41% 399,50% 1 158,93% 697,89% 487,73% 128,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...