Visa allt om Lindesbergs Återvinning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 031 11 515 12 387 17 958 23 736 20 357 17 784 22 434 16 430 8 572
Övrig omsättning 43 273 680 112 171 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 215 1 151 1 653 1 518 239 779 747 1 567 1 568 1 183
Resultat efter finansnetto 219 1 138 1 602 1 427 79 654 628 1 347 1 570 1 170
Årets resultat 397 -1 173 -6 158 32 52 415 157 633
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 419 9 489 10 758 10 137 11 155 13 018 13 684 12 011 10 281 2 780
Omsättningstillgångar 275 838 1 554 1 581 4 116 2 100 2 150 3 063 2 762 3 155
Tillgångar 9 694 10 327 12 312 11 718 15 271 15 118 15 834 15 074 13 043 5 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 462 2 065 2 066 1 893 1 900 1 742 1 710 1 659 1 244 1 087
Obeskattade reserver 4 553 4 842 5 558 5 278 5 535 5 675 5 069 4 515 3 748 1 497
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 318 1 138 2 251 4 080 5 999 4 715 2 990 678
Kortfristiga skulder 2 678 3 420 4 370 3 409 5 585 3 621 3 056 4 185 5 061 2 673
Skulder och eget kapital 9 694 10 327 12 312 11 718 15 271 15 118 15 834 15 074 13 043 5 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - - - 0 81 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 - - - 0 27 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 074 11 788 13 067 18 070 23 907 20 357 17 784 22 434 16 430 8 572
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - - - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 16 430 8 572
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 37 498
Rörelseresultat, EBITDA 2 001 3 125 3 574 3 408 2 211 2 830 3 781 4 186 4 378 1 543
Nettoomsättningförändring -4,20% -7,04% -31,02% -24,34% 16,60% 14,47% -20,73% 36,54% 91,67% -%
Du Pont-modellen 2,28% 11,19% 13,46% 13,01% 1,60% 5,16% 4,77% 10,63% 12,58% 20,56%
Vinstmarginal 2,00% 10,04% 13,38% 8,49% 1,03% 3,83% 4,25% 7,15% 9,99% 14,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -21,78% -22,42% -22,73% -10,18% -6,19% -7,47% -5,09% -5,00% -13,99% 5,62%
Soliditet 62,03% 56,57% 51,99% 49,35% 39,15% 39,19% 34,39% 32,57% 30,23% 36,48%
Kassalikviditet 10,27% 24,50% 35,56% 46,38% 73,70% 58,00% 70,35% 73,19% 54,57% 118,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...