Visa allt om RFC System AB
Visa allt om RFC System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 105 198 337 551 580 907 354 625 591 609
Övrig omsättning - 1 1 - 3 9 - - 5 1
Rörelseresultat (EBIT) -58 -22 -2 12 7 18 -34 2 -2 -7
Resultat efter finansnetto -58 -21 -2 12 8 27 -34 2 0 -7
Årets resultat -58 -21 -2 8 6 27 -34 14 5 14
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 333 414 449 621 491 830 400 674 600 697
Tillgångar 333 414 449 621 491 830 400 674 600 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 246 303 324 326 318 312 284 318 304 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 111 125 296 173 518 115 355 278 373
Skulder och eget kapital 333 414 449 621 491 830 400 674 600 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 105 199 338 551 583 916 354 625 596 610
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -58 -22 -2 15 7 22 -34 2 1 -4
Nettoomsättningförändring -46,97% -41,25% -38,84% -5,00% -36,05% 156,21% -43,36% 5,75% -2,96% -%
Du Pont-modellen -17,42% -5,31% -0,45% 1,93% 1,43% 3,37% -8,50% 0,45% -0,17% -0,86%
Vinstmarginal -55,24% -11,11% -0,59% 2,18% 1,21% 3,09% -9,60% 0,48% -0,17% -0,99%
Bruttovinstmarginal 56,19% 64,65% 43,32% 33,21% 33,97% 26,13% 50,56% 39,04% 43,99% 40,23%
Rörelsekapital/omsättning 233,33% 153,03% 96,14% 58,98% 54,83% 34,40% 80,51% 51,04% 54,48% 53,20%
Soliditet 73,87% 73,19% 72,16% 52,50% 64,77% 37,59% 71,00% 47,18% 52,83% 45,59%
Kassalikviditet 314,77% 320,72% 333,60% 160,81% 209,83% 132,05% 211,30% 133,52% 171,58% 145,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...