Visa allt om RFC System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 198 337 551 580 907 354 625 591 609 783
Övrig omsättning 1 1 - 3 9 - - 5 1 5
Rörelseresultat (EBIT) -22 -2 12 7 18 -34 2 -2 -7 0
Resultat efter finansnetto -21 -2 12 8 27 -34 2 0 -7 0
Årets resultat -21 -2 8 6 27 -34 14 5 14 9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Omsättningstillgångar 414 449 621 491 830 400 674 600 697 678
Tillgångar 414 449 621 491 830 400 674 600 700 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 303 324 326 318 312 284 318 304 299 285
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 18 28 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 125 296 173 518 115 355 278 373 345
Skulder och eget kapital 414 449 621 491 830 400 674 600 700 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 199 338 551 583 916 354 625 596 610 788
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -2 15 7 22 -34 2 1 -4 3
Nettoomsättningförändring -41,25% -38,84% -5,00% -36,05% 156,21% -43,36% 5,75% -2,96% -22,22% -%
Du Pont-modellen -5,31% -0,45% 1,93% 1,43% 3,37% -8,50% 0,45% -0,17% -0,86% 0,00%
Vinstmarginal -11,11% -0,59% 2,18% 1,21% 3,09% -9,60% 0,48% -0,17% -0,99% 0,00%
Bruttovinstmarginal 64,65% 43,32% 33,21% 33,97% 26,13% 50,56% 39,04% 43,99% 40,23% 33,33%
Rörelsekapital/omsättning 153,03% 96,14% 58,98% 54,83% 34,40% 80,51% 51,04% 54,48% 53,20% 42,53%
Soliditet 73,19% 72,16% 52,50% 64,77% 37,59% 71,00% 47,18% 52,83% 45,59% 47,46%
Kassalikviditet 320,72% 333,60% 160,81% 209,83% 132,05% 211,30% 133,52% 171,58% 145,31% 136,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...