Visa allt om Bergma ProVision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 275 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 65
Rörelseresultat (EBIT) 57 6 -19 -24 -8 -7 -6 -14 -49 5
Resultat efter finansnetto -127 -77 -2 064 -193 -127 -65 -9 -71 -531 235
Årets resultat -127 -77 -2 064 -223 -127 -65 -284 -471 -531 254
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 279 615 3 630 3 705 3 733 3 648 3 599 3 512 3 209
Omsättningstillgångar 837 629 411 8 21 22 32 52 553 570
Tillgångar 986 909 1 026 3 639 3 726 3 755 3 680 3 651 4 065 3 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 107 104 1 508 1 731 1 858 1 923 2 207 679 1 210
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 63 103 143 1 270 901 871 785 424 2 424 1 660
Kortfristiga skulder 693 699 778 861 1 095 1 026 972 1 020 963 909
Skulder och eget kapital 986 909 1 026 3 639 3 726 3 755 3 680 3 651 4 065 3 779
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 275 25 0 0 0 0 0 0 0 65
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 57 6 -19 -24 -8 -7 -6 -14 -49 5
Nettoomsättningförändring 1 000,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -7,30% -2,20% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -26,18% -80,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 52,36% -280,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 23,33% 11,77% 10,14% 41,44% 46,46% 49,48% 52,26% 60,45% 16,70% 32,02%
Kassalikviditet 120,78% 89,99% 52,83% 0,93% 1,92% 2,14% 3,29% 5,10% 57,42% 62,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...