Visa allt om Bergma ProVision AB
Visa allt om Bergma ProVision AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 275 25 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -77 57 6 -19 -24 -8 -7 -6 -14 -49
Resultat efter finansnetto -299 -127 -77 -2 064 -193 -127 -65 -9 -71 -531
Årets resultat -299 -127 -77 -2 064 -223 -127 -65 -284 -471 -531
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 150 279 615 3 630 3 705 3 733 3 648 3 599 3 512
Omsättningstillgångar 732 837 629 411 8 21 22 32 52 553
Tillgångar 756 986 909 1 026 3 639 3 726 3 755 3 680 3 651 4 065
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 230 107 104 1 508 1 731 1 858 1 923 2 207 679
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 63 103 143 1 270 901 871 785 424 2 424
Kortfristiga skulder 655 693 699 778 861 1 095 1 026 972 1 020 963
Skulder och eget kapital 756 986 909 1 026 3 639 3 726 3 755 3 680 3 651 4 065
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 275 25 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -77 57 6 -19 -24 -8 -7 -6 -14 -49
Nettoomsättningförändring -100,00% 1 000,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -7,30% -2,20% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -26,18% -80,00% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 52,36% -280,00% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 13,36% 23,33% 11,77% 10,14% 41,44% 46,46% 49,48% 52,26% 60,45% 16,70%
Kassalikviditet 111,76% 120,78% 89,99% 52,83% 0,93% 1,92% 2,14% 3,29% 5,10% 57,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...