Visa allt om Select Collection Spa AB
Visa allt om Select Collection Spa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -508 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0
Resultat efter finansnetto -509 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0
Årets resultat -2 6 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 113 173 167 783 784 784 784 783 783 783
Tillgångar 1 113 173 167 783 784 784 784 783 783 783
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 173 168 169 170 170 171 174 174 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 941 0 0 614 614 613 612 609 609 609
Skulder och eget kapital 1 113 173 167 783 784 784 784 783 783 783
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 036 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -508 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -45,64% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -40,41% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 82,66% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13,68% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,36% 100,00% 100,60% 21,58% 21,68% 21,68% 21,81% 22,22% 22,22% 22,22%
Kassalikviditet 114,03% -% -% 127,52% 127,69% 127,90% 128,10% 128,57% 128,57% 128,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...