Visa allt om BioPix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 141 95 124 97 131 178 267 213 639 466
Övrig omsättning - 23 - - - 200 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 118 33 -20 -6 225 17 -492 -148 28
Resultat efter finansnetto 58 118 34 -17 -4 219 -7 -484 -148 28
Årets resultat 46 92 30 -17 -4 219 -7 -484 -148 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 30 79 129 179 234 272 27
Omsättningstillgångar 289 221 111 292 318 244 232 238 561 129
Tillgångar 289 221 111 321 398 373 411 472 833 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 172 80 287 305 308 89 96 580 128
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 263 300 0 0
Kortfristiga skulder 71 49 31 34 94 65 60 75 253 27
Skulder och eget kapital 289 221 111 321 398 373 411 472 833 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 2 4 0 0 0 197 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 18 11 78 145 378 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 1 5 1 19 112 103 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0
Omsättning 141 118 124 97 131 378 267 213 639 466
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 141 95 124 97 131 178 - 107 320 155
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 3 7 22 - - 228 149 68
Rörelseresultat, EBITDA 59 118 63 30 44 276 71 -443 -138 33
Nettoomsättningförändring 48,42% -23,39% 27,84% -25,95% -26,40% -33,33% 25,35% -66,67% 37,12% -%
Du Pont-modellen 20,42% 53,85% 29,73% -5,61% -0,75% 60,32% 4,14% -101,27% -17,65% 18,06%
Vinstmarginal 41,84% 125,26% 26,61% -18,56% -2,29% 126,40% 6,37% -224,41% -23,00% 6,01%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 154,61% 181,05% 64,52% 265,98% 170,99% 100,56% 64,42% 76,53% 48,20% 21,89%
Soliditet 75,43% 77,83% 72,07% 89,41% 76,63% 82,57% 21,65% 20,34% 69,63% 82,58%
Kassalikviditet 407,04% 451,02% 358,06% 858,82% 338,30% 375,38% 386,67% 317,33% 221,74% 477,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...