Visa allt om OMS Sweden AB
Visa allt om OMS Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 848 1 903 1 144 1 331 1 081
Övrig omsättning - - - - - 652 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 -6 -12 -25 518 256 -113 5 -110
Resultat efter finansnetto -6 -5 -6 -12 -28 518 255 -113 6 -109
Årets resultat 58 0 0 1 1 288 190 -113 4 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 9 157 159 194 269
Omsättningstillgångar 219 224 230 238 341 513 379 121 205 132
Tillgångar 219 224 231 238 341 522 535 280 398 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 114 114 114 114 212 284 94 167 163
Obeskattade reserver 25 104 110 117 130 160 35 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 6 7 8 98 149 216 186 231 238
Skulder och eget kapital 219 224 231 238 341 522 535 280 398 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 450 541 441 483 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 249 304 264 314 191
Utdelning till aktieägare 70 0 0 0 0 100 120 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 1 500 1 903 1 144 1 331 1 081
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 424 952 1 144 666 541
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 352 439 709 399 313
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 -6 -12 -25 518 368 -25 80 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -55,44% 66,35% -14,05% 23,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 99,23% 47,85% -40,36% 1,51% -27,18%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 61,08% 13,45% -9,88% 0,45% -10,08%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 84,79% 78,51% 79,28% 81,07% 75,49%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 42,92% 8,57% -5,68% -1,95% -9,81%
Soliditet 87,44% 87,11% 84,45% 84,13% 61,53% 63,20% 57,79% 33,57% 41,96% 40,65%
Kassalikviditet 995,45% 3 733,33% 3 285,71% 2 975,00% 347,96% 344,30% 175,46% 65,05% 88,74% 55,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...