Visa allt om Jan-Anders Eliasson Förvaltning Aktiebolag
Visa allt om Jan-Anders Eliasson Förvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 269 264 257 253 247 243 239 232 226 225
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 144 119 132 -15 92 90 105 98 96
Resultat efter finansnetto 255 400 702 209 -36 434 234 -272 -643 51
Årets resultat 129 278 442 92 -52 323 184 -311 -635 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 540 3 732 3 886 3 887 3 888 2 569 2 703 2 146 978 1 011
Omsättningstillgångar 624 651 610 504 536 708 541 476 624 817
Tillgångar 4 164 4 383 4 497 4 391 4 425 3 276 3 244 2 621 1 602 1 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 912 1 784 2 004 1 563 1 471 1 524 1 200 1 016 139 274
Obeskattade reserver 468 407 345 189 124 124 64 49 34 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 721 2 083 2 035 2 522 2 657 1 395 1 591 1 116 1 105 1 446
Kortfristiga skulder 62 110 112 117 173 235 389 440 323 61
Skulder och eget kapital 4 164 4 383 4 497 4 391 4 425 3 276 3 244 2 621 1 602 1 829
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 269 264 257 253 247 243 239 232 226 225
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 159 186 161 174 27 134 133 131 130 129
Nettoomsättningförändring 1,89% 2,72% 1,58% 2,43% 1,65% 1,67% 3,02% 2,65% 0,44% -%
Du Pont-modellen 6,77% 9,97% 16,63% 6,22% 2,17% 16,09% 8,17% 6,22% 5,56% 7,71%
Vinstmarginal 104,83% 165,53% 291,05% 107,91% 38,87% 216,87% 110,88% 70,26% 39,38% 62,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 208,92% 204,92% 193,77% 152,96% 146,96% 194,65% 63,60% 15,52% 133,19% 336,00%
Soliditet 54,68% 47,95% 50,55% 38,77% 35,31% 49,31% 38,45% 40,11% 10,20% 16,87%
Kassalikviditet 1 006,45% 591,82% 543,75% 430,77% 309,83% 301,28% 139,07% 108,18% 193,19% 1 339,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...