Visa allt om Car Planet AB
Visa allt om Car Planet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 2 172 2 348 3 016 2 681 2 941 3 593
Övrig omsättning - - 2 5 433 - - - 2 7
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 2 2 427 -235 52 -126 -69 49
Resultat efter finansnetto 0 0 1 3 420 -264 35 -159 -104 12
Årets resultat 0 0 1 2 412 -264 35 -159 -80 6
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 25 34 37 65 85
Omsättningstillgångar 0 0 0 2 62 289 504 505 557 544
Tillgångar 0 0 0 2 62 313 537 542 622 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -395 -394 -394 -395 -398 -810 -546 -581 -420 -375
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 245 245 245 245 215 0 65 140 220 300
Kortfristiga skulder 151 150 150 152 244 1 123 1 018 983 824 682
Skulder och eget kapital 0 0 0 2 62 313 537 542 622 630
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 164 332 353 346 352 434
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 395 247 339 299 181 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 183 192 243 256 241 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 5 2 605 2 348 3 016 2 681 2 943 3 600
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 3 3 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 724 783 754 670 980 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 250 262 239 227 263 306
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 2 2 427 -214 77 -98 -39 75
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -7,50% -22,15% 12,50% -8,84% -18,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 693,55% -75,08% 9,68% -23,25% -11,09% 7,78%
Vinstmarginal -% -% -% -% 19,80% -10,01% 1,72% -4,70% -2,35% 1,36%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 52,53% 43,23% 49,57% 46,18% 40,94% 43,64%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -8,38% -35,52% -17,04% -17,83% -9,08% -3,84%
Soliditet -% -% -% -19 750,00% -641,94% -258,79% -101,68% -107,20% -67,52% -56,78%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 25,41% 10,15% 20,04% 20,75% 28,28% 33,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...