Visa allt om Probonex Aktiebolag
Visa allt om Probonex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 -4 -5 -3 -4 -3 -3 -3 -3
Resultat efter finansnetto 7 464 3 187 3 721 1 116 1 254 898 1 216 972 1 093 11
Årets resultat 7 462 3 178 3 694 1 091 1 231 878 1 201 956 1 044 10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 465 5 465 4 971 4 971 4 901 3 343 3 313 2 523 2 098 1 500
Omsättningstillgångar 8 931 4 585 4 486 2 410 1 815 2 543 2 111 2 115 2 014 1 942
Tillgångar 14 396 10 050 9 457 7 381 6 717 5 886 5 423 4 638 4 113 3 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 760 9 448 9 020 7 276 6 610 5 789 5 330 4 529 3 974 3 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 637 602 437 106 106 97 92 108 139 137
Skulder och eget kapital 14 396 10 050 9 457 7 381 6 717 5 886 5 423 4 638 4 113 3 442
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 010 3 150 2 750 0 425 410 420 400 400 375
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 -4 -5 -3 -4 -3 -3 -3 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,58% 94,01% 95,38% 98,58% 98,41% 98,35% 98,29% 97,65% 96,62% 96,02%
Kassalikviditet 1 402,04% 761,63% 1 026,54% 2 273,58% 1 712,26% 2 621,65% 2 294,57% 1 958,33% 1 448,92% 1 417,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...