Visa allt om Stego Konsult AB
Visa allt om Stego Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 184 202 150 151 147 138 21 89 90 582
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -40 -55 -50 -46 20 41 -21 -8 -12 -36
Resultat efter finansnetto -40 -55 -49 -46 20 41 -21 -8 -11 -36
Årets resultat -40 -55 -49 -42 15 41 -21 -8 -11 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 20 0 1 3 7 16
Omsättningstillgångar 96 74 140 124 147 155 77 83 73 87
Tillgångar 96 74 140 124 167 155 78 85 81 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 52 107 107 115 100 43 64 72 83
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 22 33 17 49 55 34 21 9 20
Skulder och eget kapital 96 74 140 124 167 155 78 85 81 103
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 184 202 150 151 147 138 21 89 90 582
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 184 202 150 151 147 138 21 - - 582
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 1 1 9 16 14 1 - - 334
Rörelseresultat, EBITDA -40 -55 -50 -46 24 42 -19 -3 -3 -23
Nettoomsättningförändring -8,91% 34,67% -0,66% 2,72% 6,52% 557,14% -76,40% -1,11% -84,54% -%
Du Pont-modellen -41,67% -74,32% -35,71% -37,10% 11,98% 26,45% -26,92% -9,41% -14,81% -34,95%
Vinstmarginal -21,74% -27,23% -33,33% -30,46% 13,61% 29,71% -100,00% -8,99% -13,33% -6,19%
Bruttovinstmarginal 51,63% 58,42% 69,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,52% 25,74% 71,33% 70,86% 66,67% 72,46% 204,76% 69,66% 71,11% 11,51%
Soliditet 12,50% 70,27% 76,43% 86,29% 70,19% 64,52% 55,13% 75,29% 88,89% 80,58%
Kassalikviditet 114,29% 336,36% 424,24% 729,41% 300,00% 281,82% 226,47% 395,24% 811,11% 435,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...