Visa allt om Säkert Smide Jerry Fransson AB
Visa allt om Säkert Smide Jerry Fransson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -8 -9 -6 0 0 -2
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -8 -9 -6 4 0 -2
Årets resultat 0 0 0 0 -8 -9 -6 4 0 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5
Tillgångar 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -67 -67 -67 -67 -68 -60 -51 -45 -49 -49
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 43 43 43 43 43 43 43 43 48
Kortfristiga skulder 29 29 29 29 29 21 12 6 6 6
Skulder och eget kapital 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -8 -9 -6 0 0 -2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -1 675,00% -1 675,00% -1 675,00% -1 675,00% -1 700,00% -1 500,00% -1 275,00% -1 125,00% -% -980,00%
Kassalikviditet 13,79% 13,79% 13,79% 13,79% 13,79% 19,05% 33,33% 66,67% 0,00% 83,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...