Visa allt om Claes Kastengren Aktiebolag
Visa allt om Claes Kastengren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 477 0 94 0 0 0 0 96 372 348
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 -124 53 -18 -31 -28 -42 29 248 216
Resultat efter finansnetto 255 4 46 -118 131 -59 -44 -120 397 309
Årets resultat 200 112 132 -50 178 -10 23 -114 227 176
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 4 207 193
Omsättningstillgångar 1 756 1 353 1 392 1 008 1 136 1 017 1 125 1 252 1 362 1 194
Tillgångar 1 756 1 353 1 392 1 008 1 136 1 017 1 125 1 256 1 568 1 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 360 1 160 1 204 621 671 493 630 735 969 834
Obeskattade reserver 0 0 111 156 242 300 360 439 470 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 396 193 76 231 223 224 135 82 130 147
Skulder och eget kapital 1 756 1 353 1 392 1 008 1 136 1 017 1 125 1 256 1 568 1 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 328 0 157 471 0 0 128 128 120 92
Omsättning 477 0 94 0 0 0 0 96 372 348
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 477 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 158 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 194 -124 53 -18 -31 -28 -38 33 255 226
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -100,00% -74,19% 6,90% -%
Du Pont-modellen 14,52% -% 4,09% -% -% -% -% 3,98% 27,42% 22,93%
Vinstmarginal 53,46% -% 60,64% -% -% -% -% 52,08% 115,59% 91,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 285,12% -% 1 400,00% -% -% -% -% 1 218,75% 331,18% 300,86%
Soliditet 77,45% 85,74% 92,71% 73,01% 74,77% 70,22% 79,58% 83,68% 83,38% 81,21%
Kassalikviditet 443,43% 701,04% 1 831,58% 436,36% 509,42% 454,02% 833,33% 1 526,83% 1 047,69% 812,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...