Visa allt om Claes Kastengren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 94 0 0 0 0 96 372 348 352
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -124 53 -18 -31 -28 -42 29 248 216 186
Resultat efter finansnetto 4 46 -118 131 -59 -44 -120 397 309 243
Årets resultat 112 132 -50 178 -10 23 -114 227 176 164
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 207 193 176
Omsättningstillgångar 1 353 1 392 1 008 1 136 1 017 1 125 1 252 1 362 1 194 1 133
Tillgångar 1 353 1 392 1 008 1 136 1 017 1 125 1 256 1 568 1 387 1 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 204 621 671 493 630 735 969 834 822
Obeskattade reserver 0 111 156 242 300 360 439 470 406 346
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 193 76 231 223 224 135 82 130 147 141
Skulder och eget kapital 1 353 1 392 1 008 1 136 1 017 1 125 1 256 1 568 1 387 1 309
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 157 471 0 0 128 128 120 92 164
Omsättning 0 94 0 0 0 0 96 372 348 352
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -124 53 -18 -31 -28 -38 33 255 226 197
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -100,00% -74,19% 6,90% -1,14% -%
Du Pont-modellen -% 4,09% -% -% -% -% 3,98% 27,42% 22,93% 18,87%
Vinstmarginal -% 60,64% -% -% -% -% 52,08% 115,59% 91,38% 70,17%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 400,00% -% -% -% -% 1 218,75% 331,18% 300,86% 281,82%
Soliditet 85,74% 92,71% 73,01% 74,77% 70,22% 79,58% 83,68% 83,38% 81,21% 81,83%
Kassalikviditet 701,04% 1 831,58% 436,36% 509,42% 454,02% 833,33% 1 526,83% 1 047,69% 812,24% 803,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...