Visa allt om Skend International Aktiebolag
Visa allt om Skend International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 495 1 105 846 392 610 383 494 1 221 844 668
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 6 66 -13 54 -34 -54 95 10 132
Resultat efter finansnetto 56 5 65 -14 52 -34 -55 94 8 129
Årets resultat 28 4 44 -14 38 -34 -55 94 8 129
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 3 5 0 0 0 0 0 2 6
Omsättningstillgångar 473 228 254 172 140 98 131 236 333 185
Tillgångar 475 231 258 172 140 98 131 236 334 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 161 157 113 157 89 123 178 84 76
Obeskattade reserver 27 13 13 0 -30 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 1 3 1 11
Kortfristiga skulder 260 59 89 59 14 9 7 56 250 104
Skulder och eget kapital 475 231 258 172 140 98 131 236 334 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 238 146 - 115 182 222 204 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 364 346 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 109 75 46 - 36 57 71 63 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 495 1 105 846 392 610 383 494 1 221 844 668
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 - 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 846 392 - 383 494 1 221 844 668
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 313 191 - 151 239 293 267 86
Rörelseresultat, EBITDA 59 7 67 -13 54 -34 -54 97 15 161
Nettoomsättningförändring 125,79% 30,61% 115,82% -35,74% 59,27% -22,47% -59,54% 44,67% 26,35% -%
Du Pont-modellen 12,21% 2,60% 25,58% -7,56% 38,57% -34,69% -41,22% 40,68% 2,99% 69,11%
Vinstmarginal 2,32% 0,54% 7,80% -3,32% 8,85% -8,88% -10,93% 7,86% 1,18% 19,76%
Bruttovinstmarginal 30,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,68% 67,61% 38,90% 59,95% 61,98%
Rörelsekapital/omsättning 8,54% 15,29% 19,50% 28,83% 20,66% 23,24% 25,10% 14,74% 9,83% 12,13%
Soliditet 44,01% 74,09% 64,78% 65,70% 96,35% 90,82% 93,89% 75,42% 25,15% 39,79%
Kassalikviditet 181,92% 386,44% 285,39% 291,53% 1 000,00% 1 088,89% 1 871,43% 421,43% 133,20% 177,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...