Visa allt om Westal Outlet AB
Visa allt om Westal Outlet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 262 866 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -9 -1 127 0 0 0 -5 -6 -8 -14
Resultat efter finansnetto -12 -48 -1 127 0 0 0 -5 -6 -8 40
Årets resultat 1 918 0 -1 127 0 0 0 1 0 0 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 086 264 1 127 139 139 155 155 169 163 155
Tillgångar 2 086 264 1 127 139 139 155 155 169 163 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 029 111 111 138 138 138 138 138 138 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 153 1 016 1 1 17 17 31 25 17
Skulder och eget kapital 2 086 264 1 127 139 139 155 155 169 163 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 262 866 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -9 -1 127 0 0 0 -5 -6 -8 -14
Nettoomsättningförändring -69,75% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -0,48% -3,41% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -3,82% -1,04% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 0,00% 0,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 774,43% 12,82% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,27% 42,05% 9,85% 99,28% 99,28% 89,03% 89,03% 81,66% 84,66% 89,03%
Kassalikviditet 3 659,65% 1,31% 0,00% 13 900,00% 13 900,00% 911,76% 911,76% 545,16% 652,00% 911,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...