Visa allt om Flygtorget AB
Visa allt om Flygtorget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 627 1 239 1 262 1 144 968 1 069 1 129 1 718 1 721 1 338
Övrig omsättning - - 11 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 869 425 399 114 40 121 62 19 -4 -35
Resultat efter finansnetto 868 425 399 116 42 121 63 29 0 -35
Årets resultat 521 253 236 65 31 89 46 18 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 239 548 1 164 883 586 563 537 931 903 685
Tillgångar 2 239 1 548 1 164 883 586 563 537 931 903 685
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 512 992 739 503 438 407 318 272 254 254
Obeskattade reserver 423 223 123 28 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 304 334 302 352 148 155 219 659 649 431
Skulder och eget kapital 2 239 1 548 1 164 883 586 563 537 931 903 685
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 282 282 276 265 263 121 150 120 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 89 89 87 83 83 38 49 36 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 627 1 239 1 273 1 144 968 1 069 1 129 1 718 1 721 1 338
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 239 1 262 1 144 968 1 069 1 129 1 718 1 721 1 338
Personalkostnader per anställd (tkr) - 371 371 364 350 346 159 198 156 38
Rörelseresultat, EBITDA 869 425 399 114 40 121 62 19 -4 8
Nettoomsättningförändring 31,32% -1,82% 10,31% 18,18% -9,45% -5,31% -34,28% -0,17% 28,62% -%
Du Pont-modellen 38,81% 27,45% 34,28% 13,14% 7,17% 21,49% 11,73% 3,54% 0,55% -4,53%
Vinstmarginal 53,41% 34,30% 31,62% 10,14% 4,34% 11,32% 5,58% 1,92% 0,29% -2,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,47% 17,27% 68,30% 46,42% 45,25% 38,17% 28,17% 15,83% 14,76% 18,98%
Soliditet 82,27% 75,32% 71,73% 59,30% 74,74% 72,29% 59,22% 29,22% 28,13% 37,08%
Kassalikviditet 407,57% 164,07% 385,43% 250,85% 395,95% 363,23% 245,21% 141,27% 139,14% 158,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...