Visa allt om Emmaboda Hyvleri AB
Visa allt om Emmaboda Hyvleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 691 62 038 48 347 46 728 48 883 44 096 39 272 40 773 61 496 53 424
Övrig omsättning 55 393 72 31 17 14 17 17 51 27
Rörelseresultat (EBIT) 2 685 2 651 148 520 1 008 1 372 1 060 1 092 2 189 1 510
Resultat efter finansnetto 2 668 2 651 148 531 1 054 1 368 1 063 1 134 2 154 1 465
Årets resultat 1 683 1 822 363 76 759 752 655 816 1 436 805
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 616 4 333 4 785 5 578 1 888 2 160 1 094 1 153 1 250 1 403
Omsättningstillgångar 16 974 16 521 13 174 10 949 15 036 12 502 12 546 12 309 13 674 13 668
Tillgångar 20 589 20 854 17 960 16 527 16 924 14 663 13 640 13 463 14 924 15 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 729 11 346 9 604 9 321 9 324 8 645 7 973 7 378 6 622 5 246
Obeskattade reserver 3 747 3 240 2 933 3 257 2 841 2 837 2 509 2 356 2 383 2 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 574 619 1 218
Kortfristiga skulder 4 114 6 268 5 424 3 950 4 759 3 180 3 158 3 155 5 301 6 362
Skulder och eget kapital 20 589 20 854 17 960 16 527 16 924 14 663 13 640 13 463 14 924 15 071
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 692 687 675 674 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 7 7 7 - -
Löner till övriga anställda 3 123 3 137 2 893 2 900 2 849 2 033 1 965 1 944 1 831 1 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 30 - - 23 - -
Sociala kostnader 1 157 1 081 1 054 953 928 900 898 939 937 813
Utdelning till aktieägare 300 300 80 80 80 80 80 60 60 60
Omsättning 58 746 62 431 48 419 46 759 48 900 44 110 39 289 40 790 61 547 53 451
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 521 6 893 5 372 5 192 5 431 4 900 4 364 4 530 6 833 6 678
Personalkostnader per anställd (tkr) 485 479 448 431 422 406 399 397 385 409
Rörelseresultat, EBITDA 3 402 3 443 940 1 133 1 305 1 505 1 119 1 189 2 342 1 665
Nettoomsättningförändring -5,40% 28,32% 3,46% -4,41% 10,86% 12,28% -3,68% -33,70% 15,11% -%
Du Pont-modellen 13,06% 12,79% 0,91% 3,32% 6,32% 9,44% 7,98% 8,85% 14,91% 10,24%
Vinstmarginal 4,58% 4,30% 0,34% 1,17% 2,19% 3,14% 2,77% 2,92% 3,62% 2,89%
Bruttovinstmarginal 25,19% 23,71% 22,18% 23,14% 20,81% 23,47% 27,03% 25,07% 100,00% 22,46%
Rörelsekapital/omsättning 21,91% 16,53% 16,03% 14,98% 21,02% 21,14% 23,91% 22,45% 13,62% 13,68%
Soliditet 76,02% 66,53% 66,21% 70,92% 67,47% 73,22% 72,01% 67,40% 55,87% 45,53%
Kassalikviditet 266,41% 177,27% 144,36% 173,80% 227,91% 230,19% 278,31% 280,41% 187,51% 168,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...