Visa allt om Transports & Warehouse Services Scandinavia AB
Visa allt om Transports & Warehouse Services Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 330 22 469 9 406 2 879 2 533 321 0 0 0 0
Övrig omsättning 36 299 302 331 250 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 195 513 106 27 85 8 -10 0 -3 -3
Resultat efter finansnetto -41 797 102 16 66 8 -11 0 0 0
Årets resultat 62 191 52 3 48 3 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 386 1 312 430 206 351 0 220 209 226 223
Omsättningstillgångar 7 352 6 903 2 203 780 664 296 5 0 7 3
Tillgångar 9 738 8 216 2 633 987 1 015 296 225 209 233 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 402 208 156 152 104 101 101 101 101
Obeskattade reserver 321 486 36 7 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 804 910 449 250 471 116 11 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 219 6 417 1 941 574 392 75 113 108 131 125
Skulder och eget kapital 9 738 8 216 2 633 987 1 015 296 225 209 233 226
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 6 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 644 3 191 1 068 472 394 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 564 1 367 316 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 200 52 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 366 22 768 9 708 3 210 2 783 321 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 19 16 4 2 2 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 807 1 404 2 352 1 440 1 267 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 290 295 291 244 111 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 764 851 209 79 87 8 -10 0 -3 -3
Nettoomsättningförändring 52,79% 138,88% 226,71% 13,66% 689,10% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,00% 10,31% 4,63% 2,74% 8,47% 2,70% -% -% -% -%
Vinstmarginal 0,57% 3,77% 1,30% 0,94% 3,40% 2,49% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,76% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -2,53% 2,16% 2,79% 7,16% 10,74% 68,85% -% -% -% -%
Soliditet 6,63% 9,51% 8,97% 16,33% 14,98% 35,14% 44,89% 48,33% 43,35% 44,69%
Kassalikviditet 89,45% 107,57% 113,50% 135,89% 169,39% 394,67% 4,42% 0,00% 5,34% 2,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...