Visa allt om RGP i Borås AB
Visa allt om RGP i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 551 604 470 1 223 1 016 11 665 16 211 14 054 15 496 14 340
Övrig omsättning 68 - - 143 714 759 193 100 102 97
Rörelseresultat (EBIT) -322 -618 -693 -1 011 -166 1 090 1 506 167 887 850
Resultat efter finansnetto 208 -594 -567 2 987 -316 1 118 1 527 277 907 827
Årets resultat 208 -593 -396 3 913 53 585 845 148 468 495
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 6 563 6 441 3 436 4 291 4 069 1 140 989 1 040 1 017
Omsättningstillgångar 6 921 803 1 837 6 064 2 650 4 251 11 066 6 603 7 580 6 967
Tillgångar 7 197 7 365 8 278 9 500 6 942 8 320 12 206 7 592 8 620 7 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 868 7 011 7 944 9 014 5 422 5 719 5 494 5 024 5 225 5 132
Obeskattade reserver 0 0 0 172 1 101 1 597 1 315 978 969 760
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 329 355 334 314 420 1 005 5 398 1 590 2 426 2 091
Skulder och eget kapital 7 197 7 365 8 278 9 500 6 942 8 320 12 206 7 592 8 620 7 984
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 424 565 598 636 508
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 288 387 494 739 387 213 661 860 784 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 91 117 156 251 301 482 748 840 250 686
Utdelning till aktieägare 150 350 240 175 200 250 300 375 350 375
Omsättning 619 604 470 1 366 1 730 12 424 16 404 14 154 15 598 14 437
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 551 604 470 1 223 1 016 5 833 4 053 3 514 3 874 3 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 393 517 657 1 025 784 604 525 601 574 498
Rörelseresultat, EBITDA -322 -618 -692 -1 010 -165 1 093 1 533 194 919 885
Nettoomsättningförändring -8,77% 28,51% -61,57% 20,37% -91,29% -28,04% 15,35% -9,31% 8,06% -%
Du Pont-modellen 3,77% -8,02% -6,83% 31,47% -1,71% 13,51% 12,63% 3,81% 10,68% 10,68%
Vinstmarginal 49,18% -97,85% -120,21% 244,48% -11,71% 9,64% 9,51% 2,06% 5,94% 5,95%
Bruttovinstmarginal 33,76% 18,38% 37,66% 21,34% 31,10% 22,49% 34,77% 29,82% 30,34% 30,53%
Rörelsekapital/omsättning 1 196,37% 74,17% 319,79% 470,16% 219,49% 27,83% 34,96% 35,67% 33,26% 34,00%
Soliditet 95,43% 95,19% 95,97% 96,22% 89,79% 82,88% 52,95% 75,45% 68,71% 71,13%
Kassalikviditet 2 090,88% 170,99% 510,48% 1 909,55% 601,90% 342,29% 104,72% 174,09% 162,78% 167,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...