Visa allt om Advokatfirman Levin & Partners Aktiebolag
Visa allt om Advokatfirman Levin & Partners Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 375 5 145 4 635 3 695 4 050 4 153 3 915 5 418 4 163 4 705
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 297 899 473 191 157 22 301 428 301 406
Resultat efter finansnetto 1 303 902 471 181 160 14 293 422 300 403
Årets resultat 693 495 263 127 115 111 238 289 206 304
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 382 121 121 121 121 121 121 124 293 301
Omsättningstillgångar 4 042 4 856 4 830 4 132 2 524 3 075 3 335 2 823 2 108 1 911
Tillgångar 4 425 4 977 4 950 4 253 2 645 3 196 3 456 2 948 2 401 2 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 507 1 814 1 470 1 357 1 373 1 458 1 543 1 455 1 266 1 209
Obeskattade reserver 737 370 125 0 0 0 145 184 187 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 180 2 792 3 356 2 622 1 272 1 737 1 768 1 309 949 810
Skulder och eget kapital 4 425 4 977 4 950 4 253 2 645 3 196 3 456 2 948 2 401 2 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 840 840 840 867 512 620 650 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 60
Löner till övriga anställda 1 169 1 070 0 0 0 0 12 225 338 357
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 788 779 670 620 546 546 433 440 468 440
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 150 150 143 200 150 150 100 150
Omsättning 6 375 5 145 4 635 3 695 4 050 4 153 3 915 5 418 4 163 4 705
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 188 2 573 4 635 3 695 4 050 4 153 3 915 2 709 2 082 2 353
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 113 978 1 546 1 497 1 468 1 481 996 674 779 685
Rörelseresultat, EBITDA 1 303 899 473 191 157 22 305 432 309 410
Nettoomsättningförändring 23,91% 11,00% 25,44% -8,77% -2,48% 6,08% -27,74% 30,15% -11,52% -%
Du Pont-modellen 29,56% 18,22% 9,66% 4,63% 6,28% 0,69% 8,83% 15,26% 12,91% 18,63%
Vinstmarginal 20,52% 17,63% 10,31% 5,33% 4,10% 0,53% 7,79% 8,31% 7,45% 8,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,21% 40,12% 31,80% 40,87% 30,91% 32,22% 40,03% 27,94% 27,84% 23,40%
Soliditet 47,05% 42,25% 31,67% 31,91% 51,91% 45,62% 47,74% 53,85% 58,34% 60,91%
Kassalikviditet 185,41% 173,93% 143,92% 157,59% 198,43% 177,03% 188,63% 215,66% 222,13% 235,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...