Visa allt om Lybecks Högtryckstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 17 951 10 849 8 782 8 302 7 021 5 201 4 504 3 882 3 586 3 129
Övrig omsättning 45 - 40 6 - 2 16 27 21 20
Rörelseresultat (EBIT) 2 544 1 771 1 774 1 020 1 430 1 463 1 165 364 712 525
Resultat efter finansnetto 2 539 1 673 1 742 992 1 376 1 425 1 123 338 679 518
Årets resultat 1 694 1 415 1 086 615 798 756 560 147 362 207
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 760 3 049 3 346 3 775 3 045 2 689 2 795 1 258 1 452 1 445
Omsättningstillgångar 5 879 3 280 2 927 1 963 2 555 2 353 1 077 1 155 1 397 775
Tillgångar 8 639 6 329 6 273 5 738 5 601 5 042 3 872 2 414 2 848 2 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 836 2 502 2 473 2 078 2 011 1 572 1 079 786 1 146 784
Obeskattade reserver 2 307 1 953 2 135 1 887 1 758 1 483 1 087 757 638 468
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 365 419 296 571 642 867 1 013 212 312 539
Kortfristiga skulder 3 132 1 455 1 369 1 202 1 191 1 120 693 659 752 429
Skulder och eget kapital 8 639 6 329 6 273 5 738 5 601 5 042 3 872 2 414 2 848 2 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 543 440 445 404 367 358 350 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 034 2 673 2 391 2 159 1 164 744 673 592 523 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 076 1 069 998 1 021 802 465 395 342 282 186
Utdelning till aktieägare 1 521 1 360 0 691 548 360 263 267 507 0
Omsättning 17 996 10 849 8 822 8 308 7 021 5 203 4 520 3 909 3 607 3 149
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 8 7 5 4 3 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 244 1 550 1 098 1 186 1 404 1 300 1 501 971 1 195 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 541 503 529 551 396 496 357 393 359
Rörelseresultat, EBITDA 3 163 2 376 2 292 1 520 1 803 1 781 1 539 744 1 100 881
Nettoomsättningförändring 65,46% 23,54% 5,78% 18,25% 34,99% 15,48% 16,02% 8,25% 14,61% -%
Du Pont-modellen 29,60% 28,05% 28,31% 18,14% 25,60% 29,02% 30,45% 15,20% 25,00% 23,65%
Vinstmarginal 14,24% 16,36% 20,22% 12,54% 20,42% 28,13% 26,18% 9,45% 19,85% 16,78%
Bruttovinstmarginal 56,78% 79,18% 91,69% 90,20% 87,04% 100,00% 89,30% 75,73% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,30% 16,82% 17,74% 9,17% 19,43% 23,71% 8,53% 12,78% 17,99% 11,06%
Soliditet 53,66% 63,60% 64,51% 60,45% 59,04% 52,86% 48,08% 55,14% 56,37% 50,49%
Kassalikviditet 187,71% 225,43% 213,81% 163,31% 214,53% 210,09% 155,41% 175,27% 185,77% 180,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...