Visa allt om Vinstället i Norrköping AB
Visa allt om Vinstället i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 386 3 273 2 811 2 633 2 309 2 081 2 086 2 275 2 815 2 897
Övrig omsättning 14 - 75 160 112 23 55 197 - 6
Rörelseresultat (EBIT) -32 349 259 -11 143 4 67 -134 97 99
Resultat efter finansnetto 19 361 256 -13 141 -1 64 -137 26 35
Årets resultat 14 209 152 2 92 0 64 -137 26 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 14 19 0 0 51 86
Omsättningstillgångar 1 440 1 446 1 110 965 1 021 805 916 1 004 1 382 1 307
Tillgångar 1 440 1 446 1 115 975 1 035 825 916 1 004 1 433 1 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 594 579 370 219 217 125 150 86 254 258
Obeskattade reserver 155 155 64 0 35 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 375 426 497 499 527 526 543 677 822 773
Kortfristiga skulder 316 284 183 257 256 174 223 241 358 363
Skulder och eget kapital 1 440 1 446 1 115 975 1 035 825 916 1 004 1 433 1 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 409 391 177 180 - 302 263 166
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 646 505 128 227 332 212 - 275 313 295
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 277 176 206 240 197 121 - 228 189 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 25 0 30 30
Omsättning 3 400 3 273 2 886 2 793 2 421 2 104 2 141 2 472 2 815 2 903
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 3 2 - 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 693 1 637 937 878 770 1 041 - 1 138 938 966
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 342 247 285 234 265 - 406 259 224
Rörelseresultat, EBITDA -32 354 264 -7 149 9 67 -120 132 135
Nettoomsättningförändring 3,45% 16,44% 6,76% 14,03% 10,96% -0,24% -8,31% -19,18% -2,83% -%
Du Pont-modellen 1,39% 25,03% 23,23% -1,13% 13,82% 0,48% 7,31% -13,35% 6,77% 7,10%
Vinstmarginal 0,59% 11,06% 9,21% -0,42% 6,19% 0,19% 3,21% -5,89% 3,45% 3,42%
Bruttovinstmarginal 44,80% 49,50% 49,77% 42,69% 51,32% 44,35% 43,91% 42,24% 52,58% 46,98%
Rörelsekapital/omsättning 33,20% 35,50% 32,98% 26,89% 33,13% 30,32% 33,22% 33,54% 36,38% 32,59%
Soliditet 49,65% 48,40% 37,66% 22,46% 23,46% 15,15% 16,38% 8,57% 17,73% 18,51%
Kassalikviditet 114,56% 147,89% 133,88% 59,14% 71,88% 33,91% 73,54% 34,85% 60,89% 78,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...