Visa allt om LeWiAn Bygg AB
Visa allt om LeWiAn Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 338 1 180 478 30 0 535 2 602 3 070 4 365 4 755
Övrig omsättning 17 - 3 7 - 260 - 271 36 7
Rörelseresultat (EBIT) -44 37 164 -3 -10 164 42 -138 -123 -78
Resultat efter finansnetto -50 33 163 -3 -10 155 16 -172 -160 -101
Årets resultat -10 25 96 -3 -10 155 16 -172 -160 -101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 33 0 24 0 0 174 205 219 243
Omsättningstillgångar 215 406 240 62 97 315 529 651 1 255 1 371
Tillgångar 241 439 240 86 97 315 703 856 1 473 1 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 93 143 47 80 295 141 125 296 485
Obeskattade reserver 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 0 0 0 0 0 126 60 152 245
Kortfristiga skulder 172 306 57 39 18 20 436 671 1 024 884
Skulder och eget kapital 241 439 240 86 97 315 703 856 1 473 1 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 107 0 0 49 120 214 194 227
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 511 487 0 0 0 59 231 414 642 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 169 120 72 0 0 50 159 283 355 356
Utdelning till aktieägare 0 30 75 0 30 55 0 0 0 0
Omsättning 1 355 1 180 481 37 0 795 2 602 3 341 4 401 4 762
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 2 3 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 338 1 180 478 - - 268 867 1 023 873 951
Personalkostnader per anställd (tkr) 727 620 188 - - 81 183 313 242 266
Rörelseresultat, EBITDA -36 44 164 0 -10 174 71 -109 -94 -70
Nettoomsättningförändring 13,39% 146,86% 1 493,33% -% -100,00% -79,44% -15,24% -29,67% -8,20% -%
Du Pont-modellen -18,26% 8,43% 68,33% -3,49% -% 52,06% 5,97% -16,12% -8,35% -4,83%
Vinstmarginal -3,29% 3,14% 34,31% -10,00% -% 30,65% 1,61% -4,50% -2,82% -1,64%
Bruttovinstmarginal 67,12% 77,71% 97,49% 60,00% -% 45,05% 40,74% 33,06% 39,31% 40,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,21% 8,47% 38,28% 76,67% -% 55,14% 3,57% -0,65% 5,29% 10,24%
Soliditet 21,99% 28,29% 72,58% 54,65% 82,47% 93,65% 20,06% 14,60% 20,10% 30,05%
Kassalikviditet 125,00% 132,68% 421,05% 158,97% 538,89% 1 575,00% 11,93% 15,65% 34,57% 52,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...