Visa allt om Bones Bay AB
Visa allt om Bones Bay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 76 0 60 67 62 549 1 218 4 878 6 246 3 131
Övrig omsättning 33 358 1 218 1 403 1 540 723 1 016 844 2 604 -
Rörelseresultat (EBIT) 107 213 289 -76 405 -20 -436 708 -433 -559
Resultat efter finansnetto 106 201 267 -138 308 -223 -577 482 -929 -735
Årets resultat 106 201 267 -138 308 -223 -534 402 -929 -560
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 36 94 589 798 1 032 1 605 1 785 2 042
Omsättningstillgångar 18 1 225 219 118 683 628 2 066 867 645
Tillgångar 18 1 261 313 707 1 481 1 659 3 671 2 652 2 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -474 -580 -781 -1 048 -910 -1 218 -996 -462 -864 -435
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 25 300 756 1 174 1 750 1 279 1 205 1 433 2 311
Kortfristiga skulder 467 555 742 604 442 949 1 376 2 885 2 083 811
Skulder och eget kapital 18 1 261 313 707 1 481 1 659 3 671 2 652 2 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 31 490 0 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 141 498 3 917 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 81 500 1 290 496
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 109 358 1 278 1 470 1 602 1 272 2 234 5 722 8 850 3 131
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 609 813 - 783
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 129 250 - 392
Rörelseresultat, EBITDA 107 213 347 102 614 214 -117 1 181 30 3
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -10,45% 8,06% -88,71% -54,93% -75,03% -21,90% 99,49% -%
Du Pont-modellen 594,44% -% 110,73% -24,28% 59,41% -1,01% -26,16% 19,29% -16,33% -20,80%
Vinstmarginal 140,79% -% 481,67% -113,43% 677,42% -2,73% -35,63% 14,51% -6,93% -17,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -590,79% -% -861,67% -574,63% -522,58% -48,45% -61,41% -16,79% -19,47% -5,30%
Soliditet -2 633,33% -58 000,00% -299,23% -334,82% -128,71% -82,24% -60,04% -11,72% -32,58% -16,19%
Kassalikviditet 3,85% 0,18% 30,32% 36,26% 26,70% 71,97% 45,64% 71,61% 41,62% 79,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...