Visa allt om Develare AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 132 137 140 133 217 511 509 161 91 105
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 100 103 116 84 150 441 425 87 20 30
Resultat efter finansnetto 315 448 125 92 4 193 210 21 -32 10
Årets resultat 240 376 73 85 4 202 218 0 1 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 514 1 483 1 254 1 035 740 340 317 817 862 773
Omsättningstillgångar 176 359 186 94 174 621 429 62 39 1
Tillgångar 1 690 1 842 1 440 1 128 914 961 746 879 901 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 204 964 588 515 429 425 263 237 238 237
Obeskattade reserver 119 74 31 0 0 0 9 17 17 63
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 148 185 222 259 287 324 215 235 265 180
Kortfristiga skulder 219 619 599 354 198 212 259 390 382 294
Skulder och eget kapital 1 690 1 842 1 440 1 128 914 961 746 879 901 773
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 132 137 140 133 217 511 509 161 91 105
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 100 103 116 84 150 441 425 87 35 48
Nettoomsättningförändring -3,65% -2,14% 5,26% -38,71% -57,53% 0,39% 216,15% 76,92% -13,33% -%
Du Pont-modellen 19,17% 25,03% 9,79% 9,75% 19,47% 52,65% 56,97% 9,90% 2,22% 3,88%
Vinstmarginal 245,45% 336,50% 100,71% 82,71% 82,03% 99,02% 83,50% 54,04% 21,98% 28,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,58% -189,78% -295,00% -195,49% -11,06% 80,04% 33,40% -203,73% -376,92% -279,05%
Soliditet 76,73% 55,47% 42,51% 45,66% 46,94% 44,22% 36,14% 28,35% 27,77% 36,53%
Kassalikviditet 80,37% 58,00% 31,05% 26,55% 87,88% 292,92% 165,64% 15,90% 10,21% 0,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...