Visa allt om F-Bolaget AB
Visa allt om F-Bolaget AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 996 4 686 4 128 3 699 2 942 2 690 4 268 4 626 5 418 5 241
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -6 40 -111 5 16 249 405 398 602
Resultat efter finansnetto 26 -11 37 -47 2 16 369 386 408 737
Årets resultat 25 -13 37 -47 1 12 277 273 294 563
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 469 1 242 1 048 950 803 655 1 191 1 837 1 597 1 365
Tillgångar 1 469 1 242 1 048 950 803 655 1 191 1 837 1 597 1 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 40 53 165 63 62 497 720 447 713
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 404 1 201 995 785 740 593 694 1 117 1 150 652
Skulder och eget kapital 1 469 1 242 1 048 950 803 655 1 191 1 837 1 597 1 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 59 0 0 21 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 765 2 544 2 133 2 252 1 418 1 692 2 527 2 703 3 131 2 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 481 759 663 704 424 539 783 836 979 915
Utdelning till aktieägare 16 0 0 0 0 0 350 500 0 560
Omsättning 2 996 4 686 4 128 3 699 2 942 2 690 4 268 4 626 5 418 5 241
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 8 8 10 12 17 18 34 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 333 521 516 462 294 224 251 257 159 150
Personalkostnader per anställd (tkr) 250 392 414 403 192 176 216 220 141 127
Rörelseresultat, EBITDA 26 -6 40 -111 5 16 249 405 398 602
Nettoomsättningförändring -36,06% 13,52% 11,60% 25,73% 9,37% -36,97% -7,74% -14,62% 3,38% -%
Du Pont-modellen 1,77% -0,48% 3,82% -4,95% 0,62% 2,44% 31,23% 22,86% 25,61% 53,99%
Vinstmarginal 0,87% -0,13% 0,97% -1,27% 0,17% 0,59% 8,72% 9,08% 7,55% 14,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,17% 0,87% 1,28% 4,46% 2,14% 2,30% 11,64% 15,56% 8,25% 13,60%
Soliditet 4,42% 3,22% 5,06% 17,37% 7,85% 9,47% 41,73% 39,19% 27,99% 52,23%
Kassalikviditet 104,63% 103,41% 105,33% 121,02% 108,51% 110,46% 171,61% 164,46% 138,87% 209,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...