Visa allt om Yacht Concept Sweden AB
Visa allt om Yacht Concept Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 174 256 598 253 52 418 2 726 2 894 2 784 1 412
Övrig omsättning 1 - - - - - - - 327 570
Rörelseresultat (EBIT) -60 -129 97 -507 -667 -1 027 504 1 117 -367 -136
Resultat efter finansnetto -60 -129 97 -515 -691 -1 063 498 1 089 -395 -159
Årets resultat -60 -129 97 -515 -691 -1 325 290 1 086 -395 -159
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 147 196 22 18
Omsättningstillgångar 47 100 18 29 107 279 929 1 392 333 1 090
Tillgångar 47 100 18 29 107 279 1 076 1 588 354 1 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 957 -1 897 -1 768 -1 865 -1 350 -659 666 476 -610 -215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 121 9 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 004 1 997 1 786 1 893 1 457 938 289 1 103 964 1 322
Skulder och eget kapital 47 100 18 29 107 279 1 076 1 588 354 1 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 175 256 598 253 52 418 2 726 2 894 3 111 1 982
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -60 -129 97 -507 -667 -1 027 553 1 194 -357 -123
Nettoomsättningförändring -32,03% -57,19% 136,36% 386,54% -87,56% -84,67% -5,81% 3,95% 97,17% -%
Du Pont-modellen -127,66% -129,00% 538,89% -1 748,28% -623,36% -366,67% 46,84% 70,34% -103,11% -12,27%
Vinstmarginal -34,48% -50,39% 16,22% -200,40% -1 282,69% -244,74% 18,49% 38,60% -13,11% -9,63%
Bruttovinstmarginal 24,14% 47,27% 59,87% -0,40% -384,62% -83,73% 48,17% 61,89% 4,67% -2,83%
Rörelsekapital/omsättning -1 124,71% -741,02% -295,65% -736,76% -2 596,15% -157,66% 23,48% 9,99% -22,67% -16,43%
Soliditet -4 163,83% -1 897,00% -9 822,22% -6 431,03% -1 261,68% -236,20% 69,99% 30,38% -172,32% -19,40%
Kassalikviditet 2,35% 5,01% 1,01% 1,53% 7,34% 29,74% 321,45% 126,20% 34,54% 82,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...