Visa allt om Tureholm Golf & Country Club AB
Visa allt om Tureholm Golf & Country Club AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 61 35 3 15 0
Övrig omsättning - - - - 172 16 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 0 0 -225 135 1 -121 -181 -367 -322
Resultat efter finansnetto -5 0 0 -225 135 1 -121 -181 -367 -324
Årets resultat -5 0 0 -225 135 1 -121 -181 -367 -324
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 21 2 400 2 434 2 468 2 465 2 494
Omsättningstillgångar 0 0 0 9 350 3 40 42 17 199
Tillgångar 0 0 0 14 371 2 402 2 474 2 510 2 482 2 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -30 -25 -25 -25 336 201 200 200 200 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 011 2 092 2 125 2 074 2 363
Kortfristiga skulder 30 25 25 40 35 191 182 185 208 130
Skulder och eget kapital 0 0 0 14 371 2 402 2 474 2 510 2 482 2 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 172 77 35 3 15 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 - 0 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 44
Rörelseresultat, EBITDA -5 0 0 -209 135 35 -87 -144 -338 -268
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 74,29% 1 066,67% -80,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,04% -4,89% -7,21% -14,79% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 1,64% -345,71% -6 033,33% -2 446,67% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 80,00% 66,67% 66,67% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -308,20% -405,71% -4 766,67% -1 273,33% -%
Soliditet -% -% -% -178,57% 90,57% 8,37% 8,08% 7,97% 8,06% 7,43%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 22,50% 1 000,00% 1,57% 21,98% 22,70% 8,17% 153,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...