Visa allt om Autoexperten i Sverige AB
Visa allt om Autoexperten i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 302 25 002 25 274 28 772 19 198 17 242 14 590 6 665 7 891 6 109
Övrig omsättning 23 325 37 385 36 012 19 676 16 300 15 872 14 336 9 814 11 892 10 360
Rörelseresultat (EBIT) -4 991 -4 936 -2 797 -12 849 -10 080 -3 749 -5 297 -1 986 477 384
Resultat efter finansnetto -5 583 -5 451 -3 578 -13 296 -10 354 -4 181 -5 768 -2 441 83 70
Årets resultat -27 -78 -2 815 -9 799 -7 650 -3 092 -4 254 -1 939 40 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 188 2 539 2 235 2 359 2 402 2 324 2 437 2 576 2 602 2 618
Omsättningstillgångar 43 783 34 460 26 059 29 538 18 711 17 742 12 948 9 074 7 822 6 722
Tillgångar 45 971 36 999 28 294 31 897 21 113 20 066 15 385 11 650 10 424 9 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 751 9 778 9 856 9 914 9 991 10 063 203 216 863 823
Obeskattade reserver 0 77 17 3 30 30 30 30 30 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 000 19 000 7 618 15 300 4 005 2 490 10 002 7 233 5 733 5 733
Kortfristiga skulder 12 220 8 144 10 803 6 680 7 087 7 483 5 149 4 171 3 798 2 754
Skulder och eget kapital 45 971 36 999 28 294 31 897 21 113 20 066 15 385 11 650 10 424 9 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 993 1 444 1 186 1 292 1 211 1 031 1 187 1 567 1 196 1 103
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 244 9 914 9 493 8 135 5 997 5 352 4 714 1 385 1 233 1 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 589 5 543 5 135 4 595 3 725 3 146 2 715 1 749 1 369 772
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 627 62 387 61 286 48 448 35 498 33 114 28 926 16 479 19 783 16 469
Nyckeltal
Antal anställda 17 20 22 18 14 13 11 8 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 488 1 250 1 149 1 598 1 371 1 326 1 326 833 1 973 1 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 915 972 818 845 906 816 834 493 981 937
Rörelseresultat, EBITDA -4 946 -4 878 -2 780 -12 806 -10 013 -3 671 -5 189 -1 846 631 534
Nettoomsättningförändring 1,20% -1,08% -12,16% 49,87% 11,34% 18,18% 118,90% -15,54% 29,17% -%
Du Pont-modellen -10,80% -13,27% -9,67% -40,07% -47,58% -18,64% -34,29% -16,97% 4,80% 4,14%
Vinstmarginal -19,63% -19,63% -10,83% -44,43% -52,33% -21,69% -36,16% -29,66% 6,34% 6,33%
Bruttovinstmarginal 64,39% 84,93% 86,58% 72,99% 53,56% 39,31% 28,72% 39,53% 50,18% 46,67%
Rörelsekapital/omsättning 124,75% 105,26% 60,36% 79,45% 60,55% 59,50% 53,45% 73,56% 50,99% 64,95%
Soliditet 21,21% 26,59% 34,88% 31,09% 47,43% 50,26% 1,46% 2,04% 8,49% 9,04%
Kassalikviditet 358,29% 384,68% 213,38% 408,05% 233,70% 206,55% 208,27% 192,98% 163,16% 190,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...