Visa allt om Redovisningstekniska Byrån i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Redovisningstekniska Byrån i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 202 1 357 1 307 1 256 1 220 1 144 1 265 1 101 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 787 893 784 719 701 555 602 496 -2 -1
Resultat efter finansnetto 787 893 788 728 724 555 600 495 -2 -1
Årets resultat 8 2 1 715 534 554 600 494 -2 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 436 1 502 1 375 1 367 994 1 125 1 570 906 102 102
Tillgångar 1 436 1 502 1 375 1 367 994 1 125 1 570 906 102 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 363 354 352 351 336 102 102 101 100 100
Obeskattade reserver 0 113 113 113 106 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 073 1 034 909 903 551 1 023 1 469 805 2 2
Skulder och eget kapital 1 436 1 502 1 375 1 367 994 1 125 1 570 906 102 102
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD - - 375 376 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 297 325 0 0 330 400 388 377 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 118 138 146 179 175 179 133 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 202 1 357 1 307 1 256 1 220 1 144 1 265 1 101 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 202 1 357 1 307 1 256 1 220 1 144 1 265 1 101 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 452 521 525 513 577 571 512 - -
Rörelseresultat, EBITDA 787 893 784 719 701 555 602 496 -2 -1
Nettoomsättningförändring -11,42% 3,83% 4,06% 2,95% 6,64% -9,57% 14,90% -% -% -%
Du Pont-modellen 54,87% 59,59% 57,45% 53,33% 73,04% 49,51% 38,34% 54,75% -% -%
Vinstmarginal 65,56% 65,95% 60,44% 58,04% 59,51% 48,69% 47,59% 45,05% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 30,20% 34,49% 35,65% 36,94% 36,31% 8,92% 7,98% 9,17% -% -%
Soliditet 25,28% 29,44% 32,01% 31,77% 41,66% 9,07% 6,50% 11,15% 98,04% 98,04%
Kassalikviditet 133,83% 145,26% 151,27% 151,38% 180,40% 109,97% 106,88% 112,55% 5 100,00% 5 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...