Visa allt om Golvtjänst Timrå AB
Visa allt om Golvtjänst Timrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 212 3 057 2 554 2 061 2 639 1 687 2 137 2 180 2 209 1 999
Övrig omsättning - - - - - - - - - 56
Rörelseresultat (EBIT) 151 278 39 -26 95 190 -75 -18 226 162
Resultat efter finansnetto 148 271 12 -52 64 161 -104 -47 190 126
Årets resultat 78 154 12 -21 34 135 -104 -47 174 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 6 0 4 7 11 15 0 1 2
Omsättningstillgångar 820 714 780 459 398 529 365 493 518 660
Tillgångar 825 721 781 463 406 540 380 493 519 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 369 292 138 126 147 113 -21 83 130 -44
Obeskattade reserver 110 70 0 0 32 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 49 108 20 35 160 201 236 283
Kortfristiga skulder 345 359 594 229 207 377 241 209 154 423
Skulder och eget kapital 825 721 781 463 406 540 380 493 519 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 791 781 750 775 578 270 339 281 242 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 299 290 305 311 231 131 147 133 110 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 212 3 057 2 554 2 061 2 639 1 687 2 137 2 180 2 209 2 055
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 606 1 529 1 277 1 031 1 320 1 687 2 137 2 180 2 209 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 542 531 544 405 413 500 415 355 235
Rörelseresultat, EBITDA 152 279 43 -22 99 194 -72 -17 227 163
Nettoomsättningförändring 5,07% 19,69% 23,92% -21,90% 56,43% -21,06% -1,97% -1,31% 10,51% -%
Du Pont-modellen 18,30% 38,56% 4,99% -5,62% 23,40% 35,37% -19,74% -3,65% 43,55% 24,81%
Vinstmarginal 4,70% 9,09% 1,53% -1,26% 3,60% 11,32% -3,51% -0,83% 10,23% 8,20%
Bruttovinstmarginal 54,39% 58,49% 59,59% 69,14% 46,57% 53,65% 34,72% 34,82% 41,51% 45,12%
Rörelsekapital/omsättning 14,79% 11,61% 7,28% 11,16% 7,24% 9,01% 5,80% 13,03% 16,48% 11,86%
Soliditet 55,13% 48,07% 17,67% 27,21% 42,02% 22,97% -5,53% 16,84% 25,05% -6,66%
Kassalikviditet 169,86% 133,70% 91,92% 98,25% 90,82% 79,31% 80,50% 157,42% 230,52% 110,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...