Visa allt om Juristfirman Greger Åhlin AB
Visa allt om Juristfirman Greger Åhlin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 565 457 555 385 227 542 32 38 85 96
Övrig omsättning 153 153 152 149 166 71 - - 10 114
Rörelseresultat (EBIT) 8 -45 -49 213 10 347 -2 -15 -43 -681
Resultat efter finansnetto 36 -8 19 301 0 372 -3 -16 -44 -715
Årets resultat 27 -8 19 301 0 372 -3 -16 -80 -527
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 141 104 39 3 28 2 4 14 25
Omsättningstillgångar 929 971 1 152 805 487 527 73 66 49 139
Tillgångar 1 061 1 113 1 256 844 490 555 75 71 63 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 487 495 476 174 425 52 55 51 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 547 626 761 369 316 130 22 15 12 39
Skulder och eget kapital 1 061 1 113 1 256 844 490 555 75 71 63 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 0 0 0 0 7 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 192 135 177 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 60 43 56 0 0 0 0 0 2 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 718 610 707 534 393 613 32 38 95 210
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 565 457 555 385 - - - - 85 96
Personalkostnader per anställd (tkr) 301 188 245 9 - - - - - 5
Rörelseresultat, EBITDA 8 -45 -49 213 10 349 0 -5 -32 -665
Nettoomsättningförändring 23,63% -17,66% 44,16% 69,60% -58,12% 1 593,75% -15,79% -55,29% -11,46% -%
Du Pont-modellen 3,39% -0,54% 1,51% 35,66% 0,20% 67,39% -2,67% -21,13% -68,25% -414,02%
Vinstmarginal 6,37% -1,31% 3,42% 78,18% 0,44% 69,00% -6,25% -39,47% -50,59% -707,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 67,61% 75,49% 70,45% 113,25% 75,33% 73,25% 159,38% 134,21% 43,53% 104,17%
Soliditet 48,44% 43,76% 39,41% 56,40% 35,51% 76,58% 69,33% 77,46% 80,95% 76,83%
Kassalikviditet 169,84% 155,11% 151,38% 218,16% 154,11% 405,38% 331,82% 440,00% 408,33% 356,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...