Visa allt om Netsoft Lund Aktiebolag
Visa allt om Netsoft Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 674 10 126 12 939 21 776 7 056 12 632 5 419 11 006 9 976 6 934
Övrig omsättning - 5 9 7 20 58 50 69 - -
Rörelseresultat (EBIT) 146 2 349 521 2 96 33 41 15 102
Resultat efter finansnetto 148 6 359 545 24 100 39 96 40 124
Årets resultat 115 5 385 297 18 74 29 70 29 105
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 422 5 275 3 251 7 021 3 493 2 980 2 864 3 247 3 455 2 728
Tillgångar 4 422 5 275 3 251 7 021 3 493 2 980 2 864 3 247 3 455 2 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 553 2 439 2 434 2 049 1 752 1 734 1 660 1 631 1 561 1 532
Obeskattade reserver 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 869 2 837 817 4 837 1 741 1 246 1 204 1 616 1 894 1 196
Skulder och eget kapital 4 422 5 275 3 251 7 021 3 493 2 980 2 864 3 247 3 455 2 728
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 674 10 131 12 948 21 783 7 076 12 690 5 469 11 075 9 976 6 934
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 146 2 349 521 2 96 33 41 15 102
Nettoomsättningförändring 143,67% -21,74% -40,58% 208,62% -44,14% 133,11% -50,76% 10,32% 43,87% -%
Du Pont-modellen 3,32% 0,09% 11,01% 7,75% 0,69% 3,36% 1,36% 2,96% 1,16% 4,55%
Vinstmarginal 0,60% 0,05% 2,77% 2,50% 0,34% 0,79% 0,72% 0,87% 0,40% 1,79%
Bruttovinstmarginal 1,09% 1,30% 3,58% 2,61% 0,07% 0,65% 0,20% -0,01% 0,51% 1,83%
Rörelsekapital/omsättning 10,35% 24,08% 18,81% 10,03% 24,83% 13,73% 30,63% 14,82% 15,65% 22,09%
Soliditet 57,73% 46,24% 74,87% 30,60% 50,16% 58,19% 57,96% 50,23% 45,18% 56,16%
Kassalikviditet 236,60% 185,94% 397,92% 145,15% 200,63% 239,17% 237,87% 200,93% 182,42% 228,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...