Visa allt om Vasakronan Fastighetsutveckling AB
Visa allt om Vasakronan Fastighetsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 38 000 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 38 000 0 0 -76 0 0 0 -77
Resultat efter finansnetto 206 0 38 000 0 0 -92 12 078 1 225 45 963 -32
Årets resultat 0 0 38 000 0 0 -1 317 12 078 796 45 578 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 431 507 116 561 116 561 116 611 116 611 116 611 117 856 2 675 3 006 3 272
Omsättningstillgångar 991 423 601 507 709 425 753 964 818 787 848 905 767 704 13 761 47 266 2 382
Tillgångar 1 422 930 718 068 825 985 870 575 935 398 965 516 885 560 16 436 50 272 5 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 379 64 380 64 379 26 379 26 379 26 379 27 640 15 562 49 766 4 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866
Kortfristiga skulder 1 358 551 653 688 761 606 844 196 909 019 939 137 857 920 874 506 600
Skulder och eget kapital 1 422 930 718 068 825 985 870 575 935 398 965 516 885 560 16 436 50 272 5 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 58 000 0 0 0 0 0 0 0 35 000 0
Omsättning 0 0 38 000 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 38 000 0 0 -76 0 0 0 -77
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 4,52% 8,97% 7,79% 3,03% 2,82% 2,73% 3,12% 94,68% 98,99% 74,07%
Kassalikviditet 72,98% 92,02% 93,15% 89,31% 90,07% 90,39% 89,48% 1 574,49% 9 341,11% 397,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...