Visa allt om Små Rum i Borås AB
Visa allt om Små Rum i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 36 79 194 289 385 383 469
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -3 -27 -21 -51 -201 -198 -395 -275
Resultat efter finansnetto -1 -1 -3 -27 -21 -51 -201 -195 -393 -274
Årets resultat 1 -1 0 -20 -15 -36 -148 -140 -283 -198
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
Omsättningstillgångar 216 217 267 290 279 259 334 560 603 551
Tillgångar 216 217 267 290 279 259 335 562 606 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 177 177 177 176 176 175 175 175 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 40 90 113 103 83 159 386 430 379
Skulder och eget kapital 216 217 267 290 279 259 335 562 606 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 105 130 240 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 13 85 120 182 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 36 79 194 289 385 383 469
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 289 385 383 469
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 190 251 428 430
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -3 -27 -21 -50 -200 -197 -394 -274
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -54,43% -59,28% -32,87% -24,94% 0,52% -18,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -9,31% -7,53% -19,69% -60,00% -34,70% -64,85% -49,37%
Vinstmarginal -% -% -% -75,00% -26,58% -26,29% -69,55% -50,65% -102,61% -58,42%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 86,11% 78,48% 8,76% 18,69% 35,58% 34,20% 48,40%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 491,67% 222,78% 90,72% 60,55% 45,19% 45,17% 36,67%
Soliditet 82,41% 81,57% 66,29% 61,03% 63,08% 67,95% 52,46% 31,27% 29,00% 31,66%
Kassalikviditet 568,42% 542,50% 296,67% 256,64% 270,87% 312,05% 137,74% 81,61% 76,98% 87,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...