Visa allt om Bropelaren Invest AB
Visa allt om Bropelaren Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -204 -199 -205 -471 -1 169 4 -6 0 0 -5
Resultat efter finansnetto -222 -229 -5 400 -462 -732 9 -122 0 0 -5
Årets resultat -222 -229 -5 400 -462 -732 9 -122 0 0 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 4 965 5 675 10 875 8 835 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 59 2 189 336 542 694 7 846 0 116 116 116
Tillgångar 1 319 7 154 6 012 11 417 9 529 7 846 0 116 116 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 245 5 768 5 997 11 398 9 371 7 843 -6 116 116 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 1 384 14 19 158 3 6 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 319 7 154 6 012 11 417 9 529 7 846 0 116 116 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -204 -199 -205 -471 -1 169 4 -6 0 0 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,11% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 45,00% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 39 215,00% -% -% -% -%
Soliditet 94,39% 80,63% 99,75% 99,83% 98,34% 99,96% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 80,82% 158,16% 2 400,00% 2 852,63% 439,24% 261 533,33% 0,00% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...