Visa allt om Aktiebolaget Sturetornet
Visa allt om Aktiebolaget Sturetornet

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -10 -10 -14 -326 -16 -14 -14 -24 -12
Resultat efter finansnetto 992 1 011 1 015 791 1 356 484 157 -13 -12 -13
Årets resultat 992 1 009 1 012 781 1 003 484 186 73 52 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 404 20 404 20 404 20 404 20 396 20 396 20 396 20 362 20 362 20 362
Omsättningstillgångar 2 343 2 351 2 341 4 329 3 906 1 793 1 858 1 615 1 656 1 671
Tillgångar 22 746 22 754 22 745 24 733 24 302 22 189 22 254 21 977 22 018 22 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 300 3 007 2 699 2 386 2 206 1 802 1 919 759 1 186 1 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 96 213 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 419 19 719 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 27 20 046 22 346 22 096 20 387 20 336 21 122 20 620 20 459
Skulder och eget kapital 22 746 22 754 22 745 24 733 24 302 22 189 22 254 21 977 22 018 22 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -10 -10 -14 -326 -16 -14 -14 -24 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 14,51% 13,22% 11,87% 9,65% 9,08% 8,12% 8,62% 3,77% 6,08% 6,76%
Kassalikviditet 8 677,78% 8 707,41% 11,68% 19,37% 17,68% 8,79% 9,14% 7,65% 8,03% 8,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...