Visa allt om IDÉ House of Brands Sweden AB
Visa allt om IDÉ House of Brands Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 36 648 47 467 53 692 52 251 49 907 39 957 33 947 33 119 25 928 14 879
Övrig omsättning 505 29 1 141 - - 46 64 363 49 3
Rörelseresultat (EBIT) -3 296 528 1 715 -4 629 -3 007 -1 543 -3 403 -862 154 1 145
Resultat efter finansnetto -3 512 298 1 400 -5 096 -3 441 -1 661 -3 491 -888 185 1 163
Årets resultat -3 512 298 1 400 -5 096 -3 441 -1 661 -3 491 7 214 615
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 10 87 181 468 324 488 629 522 85
Omsättningstillgångar 15 981 17 932 18 559 20 733 18 582 11 329 9 280 11 028 10 553 7 299
Tillgångar 15 988 17 943 18 646 20 914 19 051 11 652 9 768 11 657 11 074 7 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 319 1 831 1 533 133 1 329 497 158 3 650 3 643 3 429
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 922 1 046
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 672 6 203 3 758 4 751 5 873 2 417 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 997 9 909 13 355 16 030 11 849 8 738 9 610 8 007 6 509 2 909
Skulder och eget kapital 15 988 17 943 18 646 20 914 19 051 11 652 9 768 11 657 11 074 7 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 750 750 280 480 560 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 822 7 011 7 323 9 289 6 869 5 220 6 175 5 189 3 585 1 231
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 840 2 720 3 019 3 564 2 821 2 178 2 496 2 196 1 473 601
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 153 47 496 54 833 52 251 49 907 40 003 34 011 33 482 25 977 14 882
Nyckeltal
Antal anställda 17 16 17 20 21 14 13 15 11 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 156 2 967 3 158 2 613 2 377 2 854 2 611 2 208 2 357 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) 577 612 621 667 550 597 711 541 570 345
Rörelseresultat, EBITDA -3 293 605 1 809 -4 416 -2 690 -1 344 -3 201 -659 304 1 171
Nettoomsättningförändring -22,79% -11,59% 2,76% 4,70% 24,90% 17,70% 2,50% 27,73% 74,26% -%
Du Pont-modellen -20,61% 2,95% 9,26% -21,57% -15,06% -13,16% -34,79% -7,20% 1,71% 15,78%
Vinstmarginal -8,99% 1,11% 3,22% -8,63% -5,75% -3,84% -10,01% -2,53% 0,73% 7,83%
Bruttovinstmarginal 32,92% 32,40% 31,81% 33,38% 32,57% 30,88% 32,66% 35,88% 37,97% 35,13%
Rörelsekapital/omsättning 21,79% 16,90% 9,69% 9,00% 13,49% 6,48% -0,97% 9,12% 15,60% 29,50%
Soliditet 8,25% 10,20% 8,22% 0,64% 6,98% 4,27% 1,62% 31,31% 38,89% 56,64%
Kassalikviditet 185,87% 156,64% 125,13% 105,14% 125,77% 102,77% 73,55% 112,79% 138,67% 208,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...