Visa allt om Hanton Invest Aktiebolag
Visa allt om Hanton Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 252 268 267 228 212 82 496 547 968 116
Övrig omsättning - 30 - - 39 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 106 109 152 124 41 15 -40 -77 378 50
Resultat efter finansnetto 106 110 152 124 42 17 -175 -74 378 51
Årets resultat 83 85 107 69 -12 17 -175 0 214 51
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
Omsättningstillgångar 642 482 403 584 563 567 544 911 1 081 627
Tillgångar 642 482 403 584 563 567 544 915 1 089 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 410 327 242 385 316 539 522 696 797 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 155 161 198 247 29 22 219 203 25
Skulder och eget kapital 642 482 403 584 563 567 544 915 1 089 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 280 0 0 250 0 0 0 0 100 30
Omsättning 252 298 267 228 251 82 496 547 968 116
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 106 109 192 124 41 15 -36 -74 381 55
Nettoomsättningförändring -5,97% 0,37% 17,11% 7,55% 158,54% -83,47% -9,32% -43,49% 734,48% -%
Du Pont-modellen 16,67% 22,82% 37,72% 21,23% 7,28% 3,00% -7,35% -8,20% 34,71% 8,01%
Vinstmarginal 42,46% 41,04% 56,93% 54,39% 19,34% 20,73% -8,06% -13,71% 39,05% 43,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,15% 8,47% 8,78% 48,04% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 162,30% 122,01% 90,64% 169,30% 149,06% 656,10% 105,24% 126,51% 90,70% 518,97%
Soliditet 63,86% 67,84% 60,05% 65,92% 56,13% 95,06% 95,96% 76,07% 79,07% 96,23%
Kassalikviditet 275,54% 310,97% 250,31% 294,95% 227,94% 1 848,28% 2 272,73% 375,80% 526,11% 2 508,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...