Visa allt om Bergdunge Häst Aktiebolag
Visa allt om Bergdunge Häst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 90 144 280 262 545 251 317 494 448 311
Övrig omsättning - - - - - - 291 180 43 136
Rörelseresultat (EBIT) -142 -63 -39 -52 22 -238 57 44 45 118
Resultat efter finansnetto -145 -66 -42 -55 18 -238 57 45 35 98
Årets resultat -145 -66 -42 -55 18 -238 57 45 35 98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 758 800 870 935 1 001 1 035 8 135 248 274
Omsättningstillgångar 8 42 43 30 50 28 548 296 235 248
Tillgångar 766 843 913 965 1 051 1 063 556 430 483 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -138 7 74 116 170 152 192 175 160 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 872 766 711 756 757 809 289 203 266 259
Kortfristiga skulder 32 69 129 93 124 102 75 53 57 93
Skulder och eget kapital 766 843 913 965 1 051 1 063 556 430 483 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 90 144 280 262 545 251 608 674 491 447
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -100 6 27 14 88 -168 65 87 112 165
Nettoomsättningförändring -37,50% -48,57% 6,87% -51,93% 117,13% -20,82% -35,83% 10,27% 44,05% -%
Du Pont-modellen -18,54% -7,47% -4,27% -5,39% 2,09% -22,39% 10,25% 10,47% 10,97% 23,18%
Vinstmarginal -157,78% -43,75% -13,93% -19,85% 4,04% -94,82% 17,98% 9,11% 11,83% 38,91%
Bruttovinstmarginal 16,67% 83,33% 60,71% 64,89% 100,00% 10,36% -7,89% 17,00% 43,53% 49,84%
Rörelsekapital/omsättning -26,67% -18,75% -30,71% -24,05% -13,58% -29,48% 149,21% 49,19% 39,73% 49,84%
Soliditet -18,02% 0,83% 8,11% 12,02% 16,18% 14,30% 34,53% 40,70% 33,13% 32,38%
Kassalikviditet 25,00% 60,87% 33,33% 32,26% 40,32% 27,45% 730,67% 558,49% 405,26% 260,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...