Visa allt om Zeticket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 235 190 188 332 477 311 2 506 1 075 1 060 302
Övrig omsättning - - - - 4 - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 91 -6 33 37 123 3 139 -7 10 -79
Resultat efter finansnetto 89 -10 22 32 119 2 136 -15 8 -82
Årets resultat 56 -6 13 17 87 1 116 -15 8 -82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 30 60 106 151 47 91 15 5
Omsättningstillgångar 251 198 523 494 690 74 203 236 283 142
Tillgångar 251 198 553 554 796 225 250 326 299 147
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 185 129 135 122 263 177 176 60 75 66
Obeskattade reserver 22 7 13 8 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 350 350 350 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 62 55 75 181 48 74 267 224 81
Skulder och eget kapital 251 198 553 554 796 225 250 326 299 147
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 390 336 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0
Omsättning 235 190 188 332 481 311 2 515 1 075 1 060 302
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 91 24 63 83 169 49 170 -2 16 -77
Nettoomsättningförändring 23,68% 1,06% -43,37% -30,40% 53,38% -87,59% 133,12% 1,42% 250,99% -%
Du Pont-modellen 36,25% -2,02% 7,23% 9,03% 16,46% 1,33% 55,60% -2,15% 4,35% -53,74%
Vinstmarginal 38,72% -2,11% 21,28% 15,06% 27,46% 0,96% 5,55% -0,65% 1,23% -26,16%
Bruttovinstmarginal 93,62% 92,63% 94,15% 84,04% 94,34% 78,14% 18,16% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,51% 71,58% 248,94% 126,20% 106,71% 8,36% 5,15% -2,88% 5,57% 20,20%
Soliditet 80,54% 67,91% 26,25% 23,09% 33,04% 78,67% 70,40% 18,40% 25,08% 44,90%
Kassalikviditet 583,72% 319,35% 950,91% 658,67% 381,22% 154,17% 274,32% 88,39% 104,91% 103,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...