Visa allt om Zeticket AB
Visa allt om Zeticket AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 558 235 190 188 332 477 311 2 506 1 075 1 060
Övrig omsättning - - - - - 4 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 121 91 -6 33 37 123 3 139 -7 10
Resultat efter finansnetto 119 89 -10 22 32 119 2 136 -15 8
Årets resultat 92 56 -6 13 17 87 1 116 -15 8
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 30 60 106 151 47 91 15
Omsättningstillgångar 373 251 198 523 494 690 74 203 236 283
Tillgångar 373 251 198 553 554 796 225 250 326 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 185 129 135 122 263 177 176 60 75
Obeskattade reserver 22 22 7 13 8 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 350 350 350 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 157 43 62 55 75 181 48 74 267 224
Skulder och eget kapital 373 251 198 553 554 796 225 250 326 299
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 - 390 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 - - -
Utdelning till aktieägare 91 0 0 0 0 160 0 0 0 0
Omsättning 558 235 190 188 332 481 311 2 515 1 075 1 060
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 0 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 558 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 121 91 24 63 83 169 49 170 -2 16
Nettoomsättningförändring 137,45% 23,68% 1,06% -43,37% -30,40% 53,38% -87,59% 133,12% 1,42% -%
Du Pont-modellen 32,44% 36,25% -2,02% 7,23% 9,03% 16,46% 1,33% 55,60% -2,15% 4,35%
Vinstmarginal 21,68% 38,72% -2,11% 21,28% 15,06% 27,46% 0,96% 5,55% -0,65% 1,23%
Bruttovinstmarginal 93,73% 93,62% 92,63% 94,15% 84,04% 94,34% 78,14% 18,16% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,71% 88,51% 71,58% 248,94% 126,20% 106,71% 8,36% 5,15% -2,88% 5,57%
Soliditet 56,61% 80,54% 67,91% 26,25% 23,09% 33,04% 78,67% 70,40% 18,40% 25,08%
Kassalikviditet 237,58% 583,72% 319,35% 950,91% 658,67% 381,22% 154,17% 274,32% 88,39% 104,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...